Niemiecka prasa po serii napaci seksualnych w Kolonii: Nawet policji brak jest sw. Potworno

Przeraajce ekscesy, jakie miay miejsce w Kolonii w sylwestrow noc, to take efekt bezczynnoci policji i przymykania oczu na problemy - ocenia niemiecka prasa. I dodaje, e "zamiast dugo szuka wyjanie, funkcjonariusze ju dawno powinni przystpi do dziaania".

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

"W samym sercu Niemiec, w tumie, kobiety potraktowano jak zwierzta owne: osaczano, obrzucano obelgami, obmacywano, rozbierano, gwacono, ograbiano. Co za potworno! Nawet policji brak jest sw. Lecz zamiast dugo szuka wyjanie, policja ju dawno powinna przystpi do dziaania. Plac przed dworcem w Kolonii i okolice katedry s nie od pamitnej nocy sylwestrowej miejscami, ktrych kobiety powinny unika" - pisze "Nordkurier" z Neubrandenburga.

Niemcy w szoku po serii napaci seksualnych w sylwestra >>>

Gazeta dodaje, e na miejscu "od lat grasuj tam handlarze narkotykw, bandy zodziei i inni przestpcy". "Wadze Kolonii zdaj si pasywnie temu przyglda. Jeszcze gorzej byoby, gdy cakowicie z tego zrezygnoway. Taka bezsilno jest bardzo niepokojca,. To nie powinna w ogle mie miejsca. Kady taki eksces w Niemczech zwizany z przemoc seksualn czy kradzie to o jeden za duo" - czytamy.

"Naley dyskutowa te o pracy policji"

"Handelsblatt" z Duesseldorfu zauwaa: "Naley dyskutowa nie tylko o rozwydrzonych hordach pijanych mczyzn, ale take o pracy policji. Bo wanie w liberalnym spoeczestwie policja musi pilnowa porzdku i adu, ale zdaje si, e w wielu miastach to wanie szwankuje. Zanim znw rozlegnie si woanie o zaostrzenie przepisw, wiadomo ju dzi, e moliwe jest zatrzymanie sprawcw przez noc, zakazanie im przebywania w pewnych miejscach czy deportacja tych, ktrzy dopucili si przestpstwa".

"Policja musiaaby tylko czciej stosowa te narzdzia a politycy, po latach ci budetowych, powinni znw zadba o wzmocnienie personalne policji, eby ekscesy takie jak w Kolonii ju nigdy si w Niemczech nie powtrzyy" - podkrela gazeta.

"Tchrzostwo pod mask ostronoci cieszy tylko wrogw demokracji"

"Die Welt" z Berlina pyta: "Dlaczego tak dugo trwao, zanim wszyscy uzmysowili sobie wymiar tego, co wydarzyo si w sylwestrow noc w Kolonii: wadze miasta, policja, politycy i opinia publiczna w caych Niemczech? Poniewa taka kombinacja zmasowanych aktw molestowania seksualnego i kradziey jest czym zupenie nowym".

"Wydarzenia w Kolonii mog sta si sygnaem ostrzegawczym. Tchrzostwo pod mask ostronoci cieszy tylko wrogw demokracji. Wolno mona zapewni wycznie przez zagwarantowanie bezpieczestwa. Wicej uwagi naley powici kontrolom policji w przestrzeni publicznej i ciganiu czynw karalnych z pen surowoci prawa. Po to, eby nasze spoeczestwo mogo w tych niespokojnych czasach pozosta otwarte, przyzwoite i liberalne " - zauwaa dziennik.

"To dziaa na rasistw jak oliwa dolana do ognia"

"Frankfurter Rundschau" sugeruje: "Niektrzy sdz, e ekscesy w Kolonii w noc sylwestrowa dlatego tak pno wyszy na jaw, poniewa rzekomi sprawcy pochodzili z Afryki Pnocnej. Pewne jest, e to dziaa na rasistw jak oliwa dolana do ognia. Ale bagatelizowanie tej sytuacji z powodw politycznych jest bdem, poniewa byoby to szydzeniem z koszmaru, jaki przeyy ofiary".

"Nuernberger Zeitung" uwaa: "Kto susznie zwraca uwag na akty agresji wobec imigrantw, ten nie powinien te zamyka oczu, kiedy nagle co mu si nie zgadza w powszechnym schemacie mylowym w kategoriach: wrg - przyjaciel. Ju latem wielu obserwatorw wskazywao na to, e kobiety w schroniskach azylanckich padaj ofiar przemocy seksualnej. Nikt si nie przejmowa tymi ostrzeeniami, nawet uparcie milczay wraliwe na to dziaaczki na rzecz praw kobiet . Nie wypadao przecie niszczy wizerunku tak przecie miych imigrantw".

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze: "W rzeczywistoci rzd i dua cz opozycji niczego tak si nie boi, jak radykalizacji opinii obywateli i tego, e moe nasili si wrogo wobec cudzoziemcw. Dlatego obecne wezwania do surowego postpowania wobec obcokrajowcw dopuszczajcych si czynw karalnych czy nawet - a si nie wierzy wasnym uszom - ich deportacji, artykuowane s jednym tchem z ostrzeeniem przed pochopnym oskaraniem wszystkich migrantw. Nawet to jest ju przesdzaniem z gry o takiej moliwoci, tych wszystkich zatroskanych sytuacj Niemcw, ktrzy jeszcze myl i potrafi wyciga wnioski. Oni nie stroj sobie artw. Dobrze znaj sytuacj, jaka panuje w ich miastach. Przedstawianie jej w lepszym wietle, niezgodnie ze stanem faktycznym, pogorszyoby tylko nastroje polityczne.