Kolejny wany polityk z Brukseli ostro o PiS. Pod jego wpisem na FB ju si kc. M.in. Polacy z Polakami

1. Guy Verhofstadt w ostrych sowach napisa o polskich wadzach
2. "Narodowo-socjalistyczny rzd PiS" (...) wwyrcza Putina w robocie przeciw jednoci UE" - stwierdzi lider frakcji liberaw w PE
3. Doda, e "Polacy sami sobie poradz", ale "Unia powinna dziaa".


W swojej diagnozie sytuacji w Polsce belgijski libera uy bardzo ostrych sw. Napisa m.in., e "narodowo-socjalistyczny rzd PiS, sterowany z tyu przez Jarosawa Kaczyskiego, prbuje zawrci Polsk z drogi liberalnej demokracji". Oceni, e polska ustawa o TK praktycznie "usunie Trybuna Konstytucyjny z systemu wzajemnej kontroli i rwnowagi wadz. I stwierdzi wprost, e Jarosaw Kaczyski i jego pomocnicy "ami system demokratyczny, ktry wynis ich do wadzy", "podwaaj europejskie fundamenty Polski i zbliaj j do Moskwy.

W opinii Verhofstadta "obecny polski rzd wyrcza Wadimira Putina w robocie przeciw europejskiej jednoci", ale Polacy - o czym maj wiadczy wielotysiczne demonstracje przeciw wadzom - nie zaakceptuj tego "ruchu na Wschd".

Verhofstadt: Aktywowa mechanizm ochrony, pokaza PiS ryzyko

Ostra krytyka poczyna ekipy rzdzcej to jednak tylko jedna cz postu Verhofstadta. Drug jest wezwanie Komisji Europejskiej do "wykorzystania wszelkich dostpnych rodkw do wsparcia polskiego spoeczestwa obywatelskiego, demokratycznych polskich mediw i opozycji". A take do "naciskania na przestrzeganie rzdw prawa i fundamentalnych zasad europejskich".

Verhofstadt podkrela, e wobec - jego zdaniem - powanego naruszenia tyche zasad, jakim jest "wyczenie" Trybunau Konstytucyjnego, powinien zosta uruchomiony "mechanizm przewidziany w Traktacie o Unii Europejskiej, aby zademonstrowa rzdowi PiS ryzyko i koszty zwizane z podwaaniem demokracji. Tylko o jakim mechanizmie dokadnie mwi?

Ot o cakiem istotnym. W artykule 7 TUE zawarta jest procedura w przypadku stwierdzenia - na wniosek Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej lub 1/3 pastw czonkowskich - r y z y k a naruszenia wartoci UE okrelonych w art. 2 tego traktatu. A sankcj w tym wypadku moe by zawieszenie konkretnych praw, jakie Polska ma jako czonek UE - na przykad prawa do gosu w Radzie Europejskiej.

Fala komentarzy

Nic dziwnego, e po takim tekcie na profilu Belga zaroio si od komentarzy. Wywizaa si ktnia midzy komentujcymi wpis Polakami. Z t tylko rnic, e tym razem prowadzona w jzyku angielskim. S gosy popierajce zdanie Verhofstadta, ale wielu Polakw protestuje przeciw tak ostrym sformuowaniom wobec polskiego rzdu, a tym bardziej przeciw wezwaniom do interwencji unijnych instytucji. Take pozostae wypowiedzi osb z wielu europejskich krajw dobrze pokazuj, jak temperatur ma spr o Polsk i jak silnie to, co si u nas dzieje, oddziauje na reszt Europy.Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!