PiS i Kukiz'15 składają projekty zmian w konstytucji. Wygaszenie kadencji sędziów TK

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

1. Projekty przewidują wygaszenie kadencji obecnych sędziów TK
2. Orzekanie przez TK odbywałoby się obecności co najmniej 13 sędziów
3. Do wydania wyroku potrzebna byłaby większość 2/3 głosów
4. Sędziowie mają być wybierani przez Sejm większością 2/3 głosów


Posłowie PiS i Kukiz'15 złożyli w czwartek projekty ustawy o zmianie konstytucji. W piątek pojawiły się one na sejmowych stronach.

Projekty są dwa. Pierwszy zakłada, że Trybunał Konstytucyjny "podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 13 sędziów Trybunału". W tej chwili wystarczy do tego zwykła większość przy obecności dziewięciu członków TK.

W myśl drugiego projektu sędziowie mają być wybierani przez Sejm "większością 2/3 ustawowej liczby posłów". Obecnie wymagana jest do tego zwykła większość. Wnioskodawcy zmianę uzasadniają tym, że "od 8 lat w skład sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie został wybrany żaden kandydat wskazany przez największe ugrupowanie opozycyjne". Kwalifikowana większość ma ich zdaniem wymusić wybór sędziów "w drodze konsensusu wszystkich istotnych sił parlamentarnych".

Przedstawicielem wnioskodawców projektu jest poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski.

Zwiększenie składu Trybunału

Projekt mówi także o tym, że kadencja sędziów TK, wybranych przed dniem wejścia w życie ustawy, wygasa w 60 dniu od dnia jej wejścia w życie". Na ich miejsce zostaną powołani nowi.

Przed wygaszeniem kadencji skład TK zostałby zwiększony z 15 do 18 sędziów. Jak uzasadniają wnioskodawcy, rozszerzenie składu miałoby "zakończyć dyskusję dotyczącą trzech sędziów Trybunału wybranych w poprzedniej kadencji".

Oznacza to, że wybrani 8 października sędziowie zostaną zaprzysiężeni przez prezydenta. Będzie to, jak podkreślają wnioskodawcy, wykonanie wyroku TK z 3 grudnia. Natomiast nowi sędziowie, którzy złożyli już ślubowanie Andrzejowi Dudzie, "zostaną skutecznie przyjęci w skład Trybunału Konstytucyjnego".

Prezesa i wiceprezesa ciała powoływać ma prezydent spośród "co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Do tej pory liczba kandydatów nie była sprecyzowana przez konstytucję.

Projekt przewiduje również, że zgodność ustawy o TK z konstytucją ma badać Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu napisano, że "brak takiej regulacji w obecnych przepisach sprawia, iż Trybunał może orzekać we własnej sprawie, co jest absolutnie niedopuszczalne i rodzi uzasadnione, poważne obawy dotyczące niezbędnego obiektywizmu i profesjonalizmu w tego typu sprawach".Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? ? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o: