Trwa posiedzenie TK ws. ustawy o wyborze pięciu sędziów. Przed siedzibą protesty [TRANSMISJA]

Rozpoczęło się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego. Bada czerwcową ustawę o TK, która była podstawą wyboru przez Sejm poprzedniej kadencji pięciu sędziów, od których prezydent nie przyjął ślubowania. Przed siedzibą TK trwa protest. Oglądaj naszą transmisję na żywo.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasZaczęło się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który ma orzec, czy ustawa z czerwca 2015 o wyborze pięciu sędziów TK przez Sejm poprzedniej kadencji jest zgodna z konstytucją.

Tuż po rozpoczęciu posiedzenia trybunał zdecydował o przerwie w obradach podczas, której rozpatrzy wniosek Sejmu o odroczenie rozprawy.

Trzej sędziowie zostali wybrani w miejsce tych, których kadencja wygasała 6 listopada, czyli w trakcie kadencji poprzedniego Sejmu; dwaj pozostali - w miejsce sędziów, których kadencja wygasa 2 i 8 grudnia, czyli w trakcie kadencji obecnego Sejmu.

Przed siedzibą trybunału jest nasz reporter. Oglądaj transmisję na żywo.- Na miejscu są członkowie Komitetu Obrony Demokracji (KOD), do którego akces na FB zgłosiło ponad 40 tys. osób. Pikietują - jak sami mówią - by nie zniknęła demokratyczna Polska. Choć jest niedoskonała, ale wolna - relacjonuje demonstrację nasz reporter.

Około 200 uczestników wznosi okrzyki: "Nie damy się dyktaturze", "blitzkrieg PiS", "jesteśmy narodem wolnym" oraz "nie lewacy, nie prawacy. Grunt to zwykli ludzie pracy".

Szef KOD zwrócił się mediów: Jesteście zagrożeni. PiS zabierze się też za was. Cieszymy się, że tu jesteście. - Prawa nie można sobie przywłaszczyć nawet jeśli używa się prawa w nazwie partii. Są tu ludzie z wielu miejsc w kraju, m.in. z Torunia, Krakowa, Wrocławia, Wałbrzycha, Łodzi i Katowic - twierdzi szef KOD.

Sejm uchwałą unieważnił wybór sędziów z października

Wybrani w październiku sędziowie nie zostali dotychczas zaprzysiężeni przez prezydenta Andrzeja Dudę, co jest konieczne, by mogli orzekać. Sejm - głosami PiS i Kukiz'15 - zdecydował o unieważnieniu ich wyboru i wybrał pięciu nowych sędziów zgłoszonych przez PiS.

W nocy Duda przyjął ślubowanie od Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego i Piotra Pszczółkowskiego.

Od piątego wybranego przez Sejm sędziego - Julii Przyłębskiej - prezydent odbierze ślubowanie po upływie kadencji sędziego, którego zastąpi on w TK, a ta upływa 8 grudnia.

Czterech zaprzysiężonych sędziów stawiło się w siedzibie trybunału.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Więcej o:
Komentarze (321)
Trwa posiedzenie TK ws. ustawy o wyborze pięciu sędziów. Przed siedzibą protesty [TRANSMISJA]
Zaloguj się
 • plumgazeta

  Oceniono 1 raz 1

  TK orzekł dziś, że niekonstytucyjny jest zapis ( od dziś):
  "1. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  ślubowanie następującej treści:
  „Uroczyście ślubuję, że pełniąc powierzone mi obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego będę wiernie
  służyć Narodowi i stać na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyniąc to bezstronnie, według mego
  sumienia i z najwyższą starannością, oraz strzegąc godności sprawowanego urzędu.”.
  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”.
  2. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału."

 • plumgazeta

  Oceniono 1 raz 1

  Kto i co zaskarżył?

 • plumgazeta

  Oceniono 1 raz 1

  TK nie uznał sprzeczności z konstytucją przepisów m.in. o braku ustawowego określenia długości kadencji prezesa i wiceprezesa TK; wskazywaniu prezydentowi tylko dwóch kandydatów na te funkcje przez Zgromadzenie Ogólne TK; braku odpowiedniego vacatio legis; możliwości umarzania przez TK spraw, w których nie występuje "istotne zagadnienie prawne".

 • plumgazeta

  Oceniono 1 raz 1

  Ponadto TK uznał za niekonstytucyjny przepis ustawy dot. zaprzysięgania sędziów TK przez prezydenta RP - rozumiany inaczej niż jako zobowiązujący go do niezwłocznego zaprzysiężenia sędziów.

 • plumgazeta

  Oceniono 2 razy 2

  TK orzekł, iż niekonstytucyjny jest przepis ustawy o TK w zakresie, w jakim był podstawą wyboru przez poprzedni Sejm 2 nowych sędziów TK - w miejsce tych, których kadencja wygasa w grudniu. Wybór pozostałej trójki - w miejsce sędziów, których kadencja minęła w listopadzie - był konstytucyjny.

 • plumgazeta

  Oceniono 1 raz 1

  " Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym"
  To nie jest ustawa o wyborze 5 ciu sędziów,
  ---------------------------------------------
  Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1064
  USTAWA
  z dnia 25 czerwca 2015 r.
  o Trybunale Konstytucyjnym1)
  Rozdział 1
  Przepisy ogólne
  Art. 1. Trybunał Konstytucyjny, zwany dalej „Trybunałem”, jest organem władzy sądowniczej powołanym w celu
  wykonywania kompetencji określonych w Konstytucji i ustawach.
  Art. 2. Siedzibą Trybunału jest m.st. Warszawa.
  Art. 3. 1. Trybunał orzeka w sprawach zgodności:
  1) ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją;
  2) ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej
  w ustawie;
  3) przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi
  itd itd

 • ilanek

  0

  heloł ? transmisja na żywo ? już po ogłoszeniu wyroku. pobudka

 • sidian

  Oceniono 1 raz 1

  13:57. Za trzy minuty obudzimy się w Warszawie albo w Mińsku.

 • hurdy-gurdy-x

  Oceniono 1 raz 1

  porównajmy konstytucję i ustawę z czerwca :-)

  Art. 188.
  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5. skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

  Z zapisami USTAWY PO-PSL z czerwca:

  Art. 3
  1. Trybunał orzeka w sprawach zgodności:
  1) ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją;
  2) ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;
  3) przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.
  2. Trybunał orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego kwestionowanego w skardze konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1 Konstytucji.
  3. Trybunał orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą aktu normatywnego kwestionowanego w pytaniu prawnym, o którym mowa w art. 193 Konstytucji.
  4. Trybunał orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych.
  5. Trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
  6. Trybunał rozstrzyga o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  To mozna mieć wrażenie, że zakres działań TK opisany w Konstytucji został zmieniony ustawa sejmową, czyli ZMIENIONO KONSTYTUCJĘ zwykłą większością sejmową dopisując możliwość delegalizacji partii politycznych i odwołanie prezydenta. Takie tam drobnostki ustrojowe. po co je umieszczać w Konstytucji :-)

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX