Monika Zbrojewska nie yje. Bya wiceminister sprawiedliwoci stracia swoje stanowisko za jazd po alkoholu

Monika Zbrojewska zmara 30 padziernika. Przez ostatni rok bya wiceministrem sprawiedliwoci. Miaa 43 lata.
Zbrojewska zostaa odwoana ze swojego stanowiska po tym, kiedy tydzie temu zostaa zatrzymana za prowadzenie samochodu pod wpywem alkoholu.

Informacj o jej mierci poda serwis informacyjny Adwokatury Polskiej.

Pki co nie s znane przyczyny jej mierci.

Zbrojewska zostaa nominowana na podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci 5 listopada 2014 roku. Ze stanowiska zostaa odwoana 23 padziernika 2015 roku na wniosek ministra sprawiedliwoci Borysa Budki.

Absolwentka U, ekspert w komisjach ledczych

Monika Zbrojewska bya absolwentk Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu dzkiego. W 2001 r. uzyskaa stopie naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002 -2005 odbya aplikacj prokuratorsk.

W latach 2003 - 2008 bya ekspertem Sejmowych Komisji ledczych, w latach 2006-2014 prowadzia praktyk adwokack. W roku 2011 r. rozpocza wspprac z Orodkiem Badawczym Adwokatury. Bya sekretarzem i czonkiem Rady Naukowej OBA.

Napisaa ponad 100 publikacji z zakresu postpowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykrocze i postpowania w sprawach o wykroczenia.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!