Duda swoim projektem konfunduje wyborcw? "Bdzie musia zoy go jeszcze raz po 25 padziernika" [KOMENTARZE PORANKA]

O reformie emerytalnej Dudy i uchodcach rozmawiali politycy przy porannej kawie. Wikszo z nich nie pozostawia wtpliwoci: gest Dudy to kampania na rzecz PiS.

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Inicjatywy prezydenta bronia w "Polityce przy kawie" Magorzata Sadurska. - Prezydent zakoczy kampani wyborcz 22 maja o pnocy, wtedy zacza si cisza wyborcza - odpieraa zarzuty o dziaanie Dudy na rzecz PiS.

Szefowa kancelarii podkrelaa, e prezydent po prostu konkretnie realizuje swoje zobowizania i "pokazuje now jako w polityce".W podobnym tonie wypowiada si w programie "Jeden na jeden" Adam Bielan. - Andrzej Duda w przeciwiestwie do Bronisawa Komorowskiego realizuje swoje obietnice wyborcze - powiedzia.Ostronie o propozycji emerytalnej prezydenta wypowiada si w radiowej "Trjce" Pawe Soloch. Szef BBN powiedzia, e w sprawie zmian emerytalnych prezydent Andrzej Duda idzie za gosem wikszoci Polakw.- Z przykroci stwierdzam, e Andrzej Duda destabilizuje sytuacj w pastwie. Ludzie maj prawo by skonfundowani - mwi Ryszard Petru w programie "Go Radia ZET". - Kobiety s wypychane na wczeniejsz emerytur. Ich emerytury s znacznie nisze - tumaczy swoj krytyk. Na koniec Petru podsumowa: - Andrzej Duda marnuje szans na bycie prezydentem wszystkich Polakw, a zachowuje si, jakby by w kampanii PiS. Przeraajce.W Radiowej Jedynce goci Rafa Grupiski. Pose PO ruch prezydenta oceni jako "rzecz najprostsz propagandowo". Podkreli, e rozpatrzenie projektu emerytalnego w tej kadencji Sejmu jest niemoliwe, m.in. dlatego e wymaga on opinii prawnej i regulaminowych dziaa sejmowych. Doda, e w tej sprawie powinny si take odby konsultacje spoeczne.

- W tym projekcie brakuje elementu powizania wieku emerytalnego ze staem pracy - odpowiedzia zapytany o ocen samego projektu i doda: - Skutkiem wprowadzenia projektu prezydenta bdzie obnienie poziomu emerytur.

- Projekt emerytalny bdzie musia zosta ponowiony przez prezydenta po 25 padziernika - podsumowa Grupiski.

Robert Biedro na ywo w Gazeta.pl!

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!