Zmowa przetargowa w TVP? CB weszo do siedziby Orodka Technologii

CB prowadzi na zlecenie prokuratury postpowanie w jednym z dziaw Telewizji Polskiej. Chodzi o moliwo zmowy przetargowej. Funkcjonariusze przeszukali siedzib dziau.

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Centralne Biuro ledcze Policji przeszukao siedzib Orodka Technologii TVP. Czynnoci wykonano na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, ktra prowadzi postpowanie wyjaniajce w tym dziale Telewizji Polskiej.

Zbigniew Jasklski, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, wyjani, e postpowanie nie jest jawne i zaprzeczy pojawiajcym si informacjom, jakoby zatrzymany zosta jeden z dyrektorw orodka. Wedug rzecznika w TVP do tej pory nie doszo do adnego zatrzymania.

Nieoficjalnie dowiedzielimy si, e w spraw moe by zamieszana osoba bliska kierownictwu spki.

Postpowanie wyjaniajce wszczto pod koniec kwietnia. Dotyczy ono tzw. zmowy przetargowej, czyli art. 305 Kodeksu karnego.

Orodek Technologii TVP to nowy dzia spki. Jak wyjania rzecznik TVP Joanna Stempie-Rogaliska, opracowuje on strategi technologiczn telewizji, pracuje m.in. nad telewizj hybrydow i mediami interaktywnymi. Zajmuje si te obsug informatyczn.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!