Prof. Howka: Arogancja rzdzcych jest bardzo dua. Tak wyalienowanej wadzy nie byo od czasw komunizmu!

Liczba niezadowolonych ronie. I bdzie ich wicej. Rzdzcy traktuj wyborcw jak dzieci - twierdzi filozof i etyk, prof. Jacek Howka. - Mamy do czynienia z gbokim kryzysem politycznym. Tak wyalienowanej wadzy nie byo w Polsce od czasw komunizmu! - mwi.

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Karolina Sowik, Gazeta.pl: "Stonoga - hochsztapler, ktry kreuje si na bohatera, trzsie podstawami pastwa" - mwi wczoraj w Sejmie Stanisaw Wzitek z SLD. A jednak Stonoga ma wielu zwolennikw. Dlaczego?


Prof. Jacek Howka: - Reakcja spoeczestwa to zwyka desperacja. Stonoga niczego nie reprezentuje. Jeli Kukiz to osoba utalentowana, z pewnym rodzajem charyzmy, to o Stonodze nie mona tego powiedzie. Obiecuje, e odda 4 mln z na kampani polityczn. To raczej bulwersuje, ni budzi nadzieje na rozwizanie problemw.

Ludzie nie maj do niego zaufania, nie chcieliby powierzy mu swoich spraw. Spoeczestwo masowo okazuje brak zaufania i niezgod na sposb rzdzenia krajem.

Kim s niezadowoleni?

- To modzi, ktrzy maj kopoty ze skoczeniem szkoy, bo yj w trudnych warunkach. Absolwenci, ktrzy nie mog znale waciwej pracy. Bezrobotni.

Zadowoleni mog by pracownicy urzdw miejskich i powiatowych. To ludzie, ktrzy nie wykonuj adnej spoecznie przydatnej funkcji. Siedz "na urzdach" po to, by zmniejszy liczb realnego bezrobocia. Oczywicie, istniej te w Polsce wielkie miasta, w ktrych yje si dobrze dziki pienidzom z Brukseli. Ale pienidze z Brukseli niedugo si skocz i niezadowolonych bdzie jeszcze wicej.

Podatny grunt dla populistw?

- Niestety, to prawda. W Polsce powtarza si syndrom Stanisawa Tymiskiego - czowieka, ktry przychodzi znikd, obiecuje pienidze. I ludzie bardziej ufaj jemu ni olbrzymim koncernom prasowym, instytucjom opinii publicznej.

Gdy nie ma jasnej dyskusji, formuowania kolektywnych celw, projektw rozwizywania istotnych problemw, to demagodzy bd obiecywa nie wiadomo co. Bardzo atwo jest powiedzie: "Sprowadzimy bezrobocie do poziomu 5 proc.". Problem polega na tym, e mamy do czynienia z gbokim kryzysem politycznym.

Z czego wynika?

- Klasa polityczna ulega cakowitej erozji, nie mamy zaufania do nikogo. Od wielu lat do polityki prowadzi si nabr negatywny - ci, ktrzy nie sprawdzili si gdzie indziej, zostaj w polityce. Potem przeskakuj z partii do partii i s przyjmowani, chocia nie maj adnej zasugi dla ycia spoecznego.

Partie polityczne w Polsce nigdy nie byy zmuszone do tego, eby przedstawi realny program. Przedstawiay jedynie obietnice, ktrych nie dotrzymywano. Jest czym niewyobraalnym, eby przed wyborami toczyy si jedynie oglne rozmowy o tym, e bdzie wicej, e bdzie lepiej, e bd drogi i dobra pogoda.

Wyborcw traktuje si jak naiwne dzieci. Arogancja wadzy jest bardzo dua. Przejawia si brakiem reakcji na jakiekolwiek interpelacje kierowane do posw czy instytucji. Protestujce grupy spoeczne rozbijaj si o cian milczenia. Spotykaj si ze wzruszeniem ramion. Obywatele daj wic do zrozumienia: "Nie chcemy mie nic wsplnego z caym establishmentem".

Czyli czym?

- Establishment to grupa ludzi wyalienowanych, czerpicych korzyci z ukadw politycznych, yjcych z pewnych zarobkw, blokujcych nowym osobom dostp do wadzy, niezdolnych do rozwizywania palcych problemw i nierozumiejcych tych problemw.

Skd si wzia alienacja wadzy?

- Mwmy otwartym tekstem: najwiksze biura badania opinii publicznej trzy miesice temu podaway, e prezydent Bronisaw Komorowski bdzie mia 65 proc., a Andrzej Duda 15 proc. To znaczy, e te biura nie zbaday niczego. Nie odbijaj tego, co naprawd ludzie myl. Nie dokonay refleksji nad swoj metodologi.

Media z kolei przez ostatnie lata zajmoway si urabianiem i ugniataniem opinii publicznej. Nie potrafiy krytycznie bada tego, co si dzieje w kraju.

A rzd przesta interesowa si tym, co dzieje si w kraju. Tak wyalienowanej wadzy nie byo w Polsce od czasw komunizmu! Nasuwaj si sowa Jerzego Urbana sprzed lat: "My si zawsze wyywimy, my jestemy od tego, eby nam byo dobrze. A wy sobie radcie jak potraficie". To, co si dziao w Polsce przez ostatnie lata, to odtworzenie scenariusza upadku komunizmu. Nie ma tylko gen. Jaruzelskiego.

Co to znaczy?

- Platforma Obywatelska w ostatnich latach przyja mentalno pnego Gierka: "Nie ma realnych problemw, nic si zego nie dzieje. Jest pewna grupa wichrzycieli, s wrogowie (wwczas klasowi, teraz PiS). S te ludzie chorobliwie niezadowoleni, ktrzy maj nie wiadomo jakie roszczenia".

Bartomiej Sienkiewicz mia racj, mwic, e pastwo przestao istnie. Powiedzia smutn prawd, a obecna wadza cigle tego nie rozumie.Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!