Kopacz zapowiada konwencj programow na czerwiec. "Komorowski by naprawd wietnym kandydatem na prezydenta, Platforma staa za nim murem"

Premier na spotkaniu z dziennikarzami powiedziaa, e zaangaowanie Platformy w kampani byo pene i nie ma w partii dwugosu w jej ocenie. - Platforma staa murem za Bronisawem Komorowskim - stwierdzia. Kopacz wspomniaa te o rozmowach z Davidem Cameronem: - Usysza ode mnie bardzo zdecydowane przesanie, e w jego polityce nie moe by ruchw dyskryminujcych Polakw.

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Najwicej emocji na spotkaniu z dziennikarzami wzbudziy wypowiedzi premier odnoszce si do oceny wyborw i kampanii prezydenckiej. Ewa Kopacz na pocztku pogratulowaa zwycistwa Andrzejowi Dudzie. Podzikowaa take Polakom, e tak licznie udali si do urn. Szczeglnie dzikowaa wyborcom, ktrzy poparli Bronisawa Komorowskiego. - To jest 8 milionw ludzi, ktrzy zagosowali na naszego, dobrego kandydata. Te gosy s dla mnie szczeglnie wane i bd je pielgnowa - mwia. Powiedziaa take, e przed rzdem i ugrupowaniem bardzo cika praca, bo kadego dnia bd zabiega zarwno o tych, ktrzy poparli Komorowskiego, jak i o tych, ktrzy poparli Dud.

To nie jest czas na rozliczanie kampanii

Ewa Kopacz powiedziaa, e teraz nie jest czas na ocen kampanii. Na pytanie, na kim spoczywa odpowiedzialno za nieudan kampani, odpowiedziaa, e tylko w przypadku przegranej szuka si winnych. - Nie czas na rozliczenia - powiedziaa. - Kampania przynosi codziennie rne niespodzianki, na ktre trzeba szybko reagowa i zarzdza jej przebiegiem - tumaczya. Przyznaa, e podczas wczorajszego spotkania zarzdu Platformy nie pady adne zarzuty w stosunku do szefa sztabu Roberta Tyszkiewicza, ani nie uznano go za winnego wyniku wyborw.

- Mona rnie ocenia kampani, miaa swoje momenty lepsze i gorsze, ale Bronisaw Komorowski by naprawd wietnym kandydatem na prezydenta, Platforma staa za nim murem. Dlatego te nasze zaangaowanie w t kampani byo pene - podkrelia Kopacz.

Zapytana o wypowied Marka Belki, ktry powiedzia, e "modzi ludzie gosowali na komedianta", stwierdzia, e nie zna tej wypowiedzi. - Kogo mia na myli? - zapytaa dziennikarzy. - Kady ma prawo do swojej wypowiedzi, nie znam tej wypowiedzi, wic trudno mi jest si odnie - skwitowaa.

Premier odniosa si take do sw Andrzeja Biernata, ktry powiedzia, e Komorowski nie by tak naprawd kandydatem Platformy. Stwierdzia, e Biernat "posypa ju gow popioem", a jego sowa nazwaa gaf.

Jak Platforma zamierza odzyska zaufanie wyborcw?

Premier nie unikna pytania ani o rekonstrukcj rzdu, ani o zmiany programowe w partii. Zapowiedziaa, e w czerwcu odbdzie si kongres programowy, na ktrym zostanie przedstawiony program, z ktrym PO bdzie sza do wyborw. - Ale zanim bdzie kongres, zanim bd wybory, najwaniejsz rzecz jest by z obywatelami, ktrzy s skarbnic wiedzy - podkrelia.

Ewa Kopacz podkrelia, e nasta czas, w ktrym politycy bd "uczy si od obywateli, w jakim kierunku powinna i ich energia podczas kolejnej kadencji". - Ja lubi rozmawia z ludmi, uwielbiam rozmawia z ludmi - podkrelia Ewa Kopacz.

Na pytanie, czy PO otworzy si na lewo, premier odpowiedziaa: - Nie moemy zapomina o swoim elektoracie, musimy rozszerza si na praw i lew stron.

Podkrelia, e Platforma tym rni si od innych partii, e w sprawach wiatopogldowych nie narzuca dyscypliny. - Ani ustawa o in vitro, ani konwencja antyprzemocowa nie bya objta dyscyplin klubow - podkrelia Kopacz. - Jedyny warunek: ma to by przyzwoite dziaanie na rzecz obywateli - dodaa.

Zwizki partnerskie, in vitro, 40-letni sta pracy

Ewa Kopacz poinformowaa o przyjtym przez Rad Ministrw projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i od osb prawnych. Przewiduje on znaczne ulgi dla zakadw pracy, ktre zdecyduj si na organizacj przyzakadowego obka, przedszkola lub klubiku dziecicego i na przekazywanie dotacji rodzicom.

Premier wyrazia nadziej, e jest to dobra wiadomo, zwaszcza dla kobiet, ktre musz wybiera midzy karier zawodow a opiek nad dzieckiem.

Kopacz przekazaa take informacj w sprawie syryjskich uchodcw. Wczoraj na spotkaniu ministrw Piotrowskiej i Schetyny zapada decyzja, e Polska bdzie przyjmowa uchodcw. Na pocztek samorzdy przyjm 60 rodzin z Syrii. - Prace logistyczne ju trwaj - powiedziaa premier. Przy okazji podkrelia rol samorzdowcw i podzikowaa im za wspprac przy przyjmowaniu uchodcw z Donbasu.

Na konferencji zapowiedziaa te pitkow wizyt Davida Camerona w Polsce. Przyznaa, e rozmawiaa ju z nim podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze na temat planw premiera Wlk. Brytanii dotyczcych ograniczenia praw wyborczych imigrantw. - Ale usysza ode mnie bardzo zdecydowane przesanie. W polityce Davida Camerona nie moe by ruchw dyskryminujcych Polakw. Polacy pracujcy w Wlk. Brytanii to rwnie ci, ktrzy buduj ich PKB, i powinni by traktowani na rwni z innymi - podkrelaa Kopacz.

- Ubolewam, e nasz projekt nie trafi do laski marszakowskiej - powiedziaa Kopacz, odnoszc si do pytania o dzisiejsze nieprzyjcie do porzdku obrad projektu SLD. Tumaczya, e Platforma Obywatelska nie miaa czasu na dyskusj wewntrz partii na temat tego projektu. Podkrelia, e nie mona spraw ludzi traktowa jako elementu gry wyborczej. Wyrazia te nadziej, e po wyborach Platforma Obywatelska bdzie miaa okazj zoy niejeden projekt ustawy, w tym ten dotyczcy legalizacji zwizkw partnerskich, przygotowany przez posa Dunina.

Przy okazji premier odpowiedziaa na pytanie dotyczce ustawy o in vitro. - Jest procedowana w Sejmie i myl, e jest procedowana do prnie. Nie zamierzam ani w jedn, ani w drug stron naciska na posw - powiedziaa.

Kopacz nie chciaa komentowa przejcia przez PSL projektu ustawy o 40-letnim stau pracy jako kryterium emerytalnym. Powiedziaa, e dowiedziaa si o tym dzi. - O 16.30 mamy spotkanie koalicyjne. Nie znam szczegw tej ustawy, ale myl, e po spotkaniu koalicyjnym bd bardziej zorientowana - tumaczya dziennikarzom.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!