Afera lekowa. Milion zotych kary dla apteki? Niejasne interpretacje Ministerstwa Zdrowia

Afera lekowa. Nawet milion zotych kary moe zapaci apteka z Pomorza za sprzeda insuliny poniej ustalonej przez Ministerstwo Zdrowia mary. Dodajmy, e zgodnie z interpretacj resortu wyprowadzenie tego samego i innych lekw za granic jest jak najbardziej legalne, a przestrzeganie sztywnych mar nie jest konieczne. Ministerstwo przypomniao sobie o amaniu przepisw przez apteki, dopiero gdy ujawnilimy pewne dziwne decyzje wydawane w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
Przedstawiamy kolejn cz naszych ustale dotyczcych pokrtnej polityki resortu zdrowia i problemw z dostpnoci lekw.

Dwa tygodnie temu upublicznilimy pisma wystawiane przez dyrektorw z Ministerstwa Zdrowia. Zezwalali oni hurtowniom sprzedawa leki za granic bez koniecznoci przestrzegania sztywnych mar. W praktyce oznacza to gigantyczne zarobki i wielk opacalno wywoenia wielu nowoczesnych medykamentw z kraju, ktrych czsto brakuje dla polskich pacjentw. Jeeli hurtownik sprzedaje lek do apteki, zarobi 5 proc., jeeli za granic - nawet kilkaset.

Przypomnijmy wic, e przepisy jasno wskazuj: jeeli mamy do czynienia z lekiem refundowanym, mara hurtowa wynosi 5 proc. Sztywne mare (cho ich obliczanie jest bardziej skomplikowane) dotycz te aptek. Ich nieprzestrzeganie grozi powanymi karami.

Za co kara dla apteki

W 2012 r. po nowelizacji listy lekw refundowanych odetchn z ulg mogli pacjenci z cukrzyc typu pierwszego. Pastwo postanowio dopaca do ich drogiej insuliny. Problem mieli chorzy z cukrzyc typu drugiego, bo oni musieli paci za ten sam lek 100 proc. wartoci. W dodatku lek podroa. Wacicielka jednej z aptek w Trjmiecie miaa zapasy insuliny i uznaa, e skoro pacjenci musz paci za lek 100 proc. wartoci, to moe im obniy cen. - Przecie ci pacjenci byli podwjnie krzywdzeni. Mao, e pastwo wykluczyo ich z refundacji, to jeszcze kazao paci sztywn cen - mwi Aleksandra Kuniak i dodaje, e sprzedaa cz opakowa za mniej wicej 190 z. Gdyby przestrzegaa sztywnej mary, pacjenci musieliby paci prawie 250 z.

Po kilku miesicach do apteki przyszed komunikat z resortu zdrowia, z ktrego wynika, e apteka zamaa ustaw refundacyjn i zgodnie z przepisami bdzie musiaa ponie konsekwencje. Te s powane, bo apteka musi zwrci sum sprzedanych niezgodnie z przepisami lekw, a dodatkowo 5 proc. rocznego obrotu lekami refundowanymi. - W przypadku naszej spki to moe by kilkaset tysicy zotych, moe nawet milion - mwi Kuniak, ktra jeszcze w 2012 r. odpowiedziaa Ministerstwu Zdrowia i przedstawia swoje stanowisko. Podniosa argument, e skoro pastwo nie dopacao do leku dla tej grupy pacjentw ani grosza, to nie ma mowy o refundacji i stosowaniu sztywnych mar.

Co ciekawe, identyczne stanowisko zaprezentowa w rozmowie z TOK FM kilka tygodni temu wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki. - To jest bd w rozumowaniu od pocztku. Lek objty refundacj to jest ten lek, ktry zosta zrefundowany. Przepis o sztywnej mary dotyczy leku, ktry zosta zrefundowany. Tylko cz leku dostarczana na polski rynek zostanie zrefundowana, a cz nie, i wtedy ta sztywna mara nie obowizuje - mwi wiceminister. Tyle tylko, e wtedy broni stanowisk wydanych przez resort. Chodzio o leki wywoone z kraju przez hurtownie farmaceutyczne.

Zapomnieli, ale sobie przypomnieli

Ministerstwo nie naoyo kary od razu i wydawao si, e sprawa zostaa wyjaniona. Od 2012 r. apteka nie otrzymaa z resortu adnej informacji. Na pocztku kwietnia 2015 r. przyszo jednak kolejne pismo, z ktrego wynika, e przedstawiciele apteki mog przejrze dokumenty i zgromadzony materia dowodowy. - Wida, e w sprawie nic si nie dziao przez ponad dwa lata, bo ostatnie pisma w tej sprawie pochodz z pocztku 2013 r. - mwi Kuniak.

Dodajmy, e ministerstwo przypomniao sobie o sprawie dokadnie w momencie, w ktrym zaczlimy pyta o mare i wydawane przez przedstawicieli departamentu lekowego interpretacje. Pod pismami dotyczcymi konkretnej apteki podpisa si Grzegorz Bartolik, ten sam, ktry hurtowniom zezwala na nieprzestrzeganie mar przy eksporcie lekw.

Procedowa w kierunku ukarania

Dotarlimy do dokumentu, z ktrego jasno wynika, e kto w ministerstwie wyda dyspozycj: "WANE! (...) postpowa w kierunku naoenia kary". Taka odrczna informacja znajduje si na jednym z pism dotyczcych apteki. Kilka tygodni temu pytalimy w ministerstwie, czy od pocztku obowizywania ustawy refundacyjnej naoono kar za nieprzestrzeganie mary. Otrzymalimy tak odpowied: "Odpowiadajc na Pana pytanie, informuj, e Minister Zdrowia nie naoy kary w oparciu o art. 50 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.". Ta sytuacja moe si jednak zmieni.