Pi tysicy onierzy bdzie zwalcza okrty podwodne u wybrzey Norwegii. Due wiczenia NATO

Do 5 tys. onierzy z 10 pastw NATO, w tym Polski, wemie udzia w duych wiczeniach na Morzu Pnocnym u wybrzey Norwegii, podczas ktrych wiczone bd procedury zwalczania okrtw podwodnych.

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Gwnym celem natowskich wicze pod kryptonimem "Dynamic Mongoose", ktre odbd si u wybrzey Norwegii, jest doskonalenie procedur dotyczcych wykrywania, ledzenia i niszczenia okrtw podwodnych oraz reagowania wobec zagroe terrorystycznych.

Rzecznik norweskiej armii przyzna, e s one "istotne" wwietle ostatnich wydarze nawodach terytorialnych Finlandii iSzwecji. -Norwegia jest zalena odNATO. Dlatego te wane jest, eNATO bdzie wiczy nanaszym terenie. Daje nam tomoliwo trenowania znaszymi najbliszymi sojusznikami - powiedzia z kolei komodor Ole Morten Sandquist, dowdca si norweskiej marynarki wojennej.

18 okrtw i 5 tys. onierzy

W natowskich manewrach wemie udzia 14 okrtw nawodnych i 4 podwodne, w tym jeden o napdzie atomowym (USS "Seawolf" z US Navy), migowce i do 5 tys. onierzy z 10 pastw: Francji, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Stanw Zjednoczonych, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

wiczenia rozpoczn si 4 maja i potrwaj 10 dni.

Korwet ZOP ORP "Kaszub" na manewrach

Polsk marynark w manewrach NATO bdzie reprezentowa korweta ZOP ORP "Kaszub" przystosowana do dziaania wwarunkach Morza Batyckiego iPnocnego zmoliwoci pywania wpokruszonym lodzie. Wsplnie zfregatami rakietowymi jednostka ta tworzy trzon polskich si zwalczajcych okrty podwodne.

Okrt wyszed w rod z Portu Wojennego w Gdyni i wzi kurs na norweski port Bergen.

W zeszym roku wmanewrach "Dynamic Mongoose" polsk Marynark Wojenn reprezentowaa z kolei fregata rakietowa ORP "Gen. T. Kociuszko" wraz zzaokrtowanym migowcem SH-2G.Rosyjska dziaalno podwodna

W tym tygodniu na fiskich wodach terytorialnych w pobliu Helsinek zaobserwowano "niezidentyfikowany obiekt podwodny", a fiski okrt wojenny wystrzeliy w stron podejrzanej jednostki ostrzegawcze adunki gbinowe. Minister obrony Carl Haglund odmwi spekulacji na temat kraju pochodzenia zaobserwowanego obiektu, ale eksperci i media jednoznacznie wskazywali na Rosj.

Z kolei w padzierniku zeszego roku szwedzkie siy zbrojne przeprowadziy operacj wywiadowcz po informacjach o moliwej obcej dziaalnoci podwodnej w archipelagu sztokholmskim. Przeprowadzona na szerok skal akcja nie doprowadzia jednak do ujcia jednostki.

Napicia w regionie day o sobie zna wczeniej w kwietniu, gdy pastwa nordyckie - Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania i Islandia - w nietypowo stanowczym owiadczeniu wprost wskazay dziaalno Rosji jako przyczyn zwikszenia wsppracy w dziedzinie obronnoci. W odpowiedzi Moskwa okrelia starania Finlandii i Szwecji o zacienienie relacji z NATO jako budzce "szczeglne zaniepokojenie".Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!