Turcja: po raz pierwszy od ponad 80 lat w muzeum Hagia Sophia recytowano wersety Koranu

W dawnej bazylice chrzecijaskiej Mdroci Boej (Hagia Sophia) w Stambule, pniej zamienionej na meczet, a od 1935 bdcej muzeum, po raz pierwszy od 85 lat odczytano sury Koranu. Nastpio to z okazji otwarcia wystawy "Mio Proroka", zorganizowanej pod patronatem Urzdu Spraw Religijnych (Diyanet) w zwizku z rocznic urodzin Mahometa.
W czasie uroczystoci otwarcia imam Ali Tel z meczetu Ahmet Hamdi Akseki w Ankarze odmwi kilka wersetw

witej ksigi islamu. Obecni byli m.in. dyrektor Diyanetu Mehmet Grmez, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Turystyki Ahmet Haluk i gubernator Stambuu Vasip Szczahin.

Bazylika Mdroci Boej bya budowana jako gwny koci wschodniego chrzecijastwa, a jej budow ukoczono w 537. W cigu wiekw rozbudowywano j i upikszano tak, i bya jedn z najwspanialszych wity caego wiata chrzecijaskiego. Po ponad 1000 lat suenia chrzecijanom przesza w 1453, po zdobyciu miasta przez Turkw Osmaskich, w rce muzumanw, ktrzy natychmiast zamienili j na meczet. W 1935 nowy rzd turecki, ktry m.in. ogosi wiecko pastwa, zamieni dotychczasow wityni na muzeum.

Od wielu lat radykalne rodowiska islamskie domagaj si ponownego otwarcia Hagia Sophia dla kultu religijnego jako meczetu. Przeciwko temu stanowczo protestuj prawosawni w Grecji i na miejscu, m.in. patriarcha Konstantynopola Bartomiej, ktry kilkakrotnie przypomina, e budynek ten powsta jako witynia chrzecijaska i albo powinien wrci do chrzecijan, albo - jeli byoby to niemoliwe - pozosta muzeum.