Kardyna Nycz: O kompromisie nie ma mowy. In vitro dla katolika to metoda niedopuszczalna

Nawet jeli in vitro nie wymagaoby zamraania i zabijania embrionw, to i tak pozostaje "niegodne z punktu widzenia prawa boego" - grzmia kardyna Nycz w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Tumaczy to prost zalenoci: jedyn dopuszczaln przez Koci form poczcia nowego ycia jest akt. Stwierdzi, e kady czowiek powinien by "owocem mioci swoich rodzicw".
Kardyna Nycz dalece sprzeciwia si in vitro. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" tumaczy, e apel do politykw, w ktrym Koci nawoywa do gosowania przeciw ustawie, byo pjciem za gosem Jana Pawa II. O in vitro, kresie cywilizacji Zachodu i przesaniu Jana Pawa II z kardynaem Nyczem rozmawiali Bogusawa Chrabota i Tomasz Krzyak z "Rzeczpospolitej".

In vitro

Zapytany o in vitro kardyna zaznaczy, e w tej kwestii nie ma mowy o kompromisie. Doda, e nawet jeli prawo konkretnego kraju zezwala na takie zabiegi, to dla katolika nie jest to metoda dopuszczalna. Podkreli, e nawet jeli in vitro nie wymagaoby zamraania i zabijania embrionw, to i tak "pozostaje niegodne z punktu widzenia prawa boego". Tumaczy to prost zalenoci: jedyn dopuszczaln przez Koci form poczcia nowego ycia jest akt. Stwierdzi, e kady czowiek powinien by "owocem mioci swoich rodzicw".

Apele do politykw

Kardyna zaznaczy, e apelowanie do wierzcych politykw jest obowizkiem kadego duszpasterza. Podkreli, e Koci zawsze bdzie tumaczy swoim wyznawcom, jak postpowa, nawet jeli s nimi posowie. Powoa si rwnie na sowa Jana Pawa II, ktry w latach dziewidziesitych, kiedy trwaa dyskusja o aborcji, dawa wskazwki politykom, ktre pniej zostay spisane w encyklice "Evangelium Vitae". Zdaniem kardynaa Jan Pawe II mia wtedy powiedzie, e kademu katolickiemu politykowi, ktry sprzeciwia si aborcji, "wolno udzieli poparcia dla propozycji, ktrej celem jest ograniczenie szkodliwoci ustawy". Kard. Nycz stwierdzi, e obecna sytuacja w Polsce jest najgorsza z moliwych i jeli in vitro nie da si cakowicie zlikwidowa, to naley wprowadzi rozwizania prawne ograniczajce moliwo wykonywania zabiegw w jak najwikszym stopniu.

Zachd i islam

Kardyna wyrazi rwnie gbokie zaniepokojenie laicyzacj Europy. "Europa zmierza ku upadkowi" - stwierdzi. Doda, e jeli co si nie zmieni i nie nastpi "nawrcenie, chocia w wymiarze demograficznym, to powinnimy czu si zagroeni". Jest przekonany, e moliwa jest utrata cigoci cywilizacyjno-kulturowej.

Podkreli jednak, e jeli czeka nas wojna, to nie religijna, a religii ze wieckoci. Zapytany o to, czy islam jako religia w pewnym sensie "przewysza" dzisiejszy chrzecijanizm, na przykad w podejciu do rodziny i oglnej obecnoci w yciu kadego wierzcego, odpar, e z pewnym smutkiem, ale nie sposb si nie zgodzi. Powoa si na midzynarodowe konferencje, podczas ktrych czsto rodzia si teza, e "przyjd ludzie cywilizacji gboko wierzcej i pokonaj nas swoj pobonoci". Kardyna wyrazi obaw, e takie stwierdzenia s prawdziwe.

Cay wywiad do przeczytania w najnowszej "Rzeczpospolitej".