Po zwolnieniu Clarksona: szef BBC otrzyma 24-godzinn ochron. "Groono mu mierci"

Dyrektor generalny BBC Tony Hall i jego rodzina przez 24 godziny na dob s ochraniani przez elitarn grup, zoon m.in. z byych czonkw sub specjalnych. Hallowi i jego onie groono mierci po tym, jak stacja BBC zwolnia popularnego dziennikarza motoryzacyjnego Jeremy'ego Clarksona. - Policja bada spraw - informuje portal bbc.com.
Hall otrzyma e-mail z pogrkami kilka godzin po tym, jak ogoszono decyzj o zwolnieniu Clarksona. Stacja uznaa, e groby s wiarygodne i od razu zawiadomia Scotland Yard. - Policja z Westminster prowadzi dochodzenie ws. pogrek. Na razie nikogo nie zatrzymano - potwierdza dla BBC londyska policja.

24-godzinna ochrona

Tony Hall i jego ona Cynthia otrzymali 24-godzinn ochron. Nad ich bezpieczestwem czuwa elitarny oddzia ochroniarzy, zoony m.in. z byych czonkw brytyjskich sub specjalnych - podaje "Daily Mail". Ochroniarze pilnuj domu szefa BBC w Oxfordshire i towarzysz pastwu Hall, gdy ktre z nich musi opuci posiado.

Wedug rde gazety, osoby ochraniajce szefa BBC zostay poinformowane, e groby miay bezporedni zwizek ze zwolnieniem Clarksona.

Jak informuje "Daimy Mail", specjalna ochrona zostaa zorganizowana byskawicznie. Tu po otrzymaniu grb osoba odpowiedzialna za bezpieczestwo w BBC zaja si zapewnieniem moliwie najlepszej ochrony i organizowaniem omioosobowego oddziau do ochrony Halla.

Zwolnienie Clarksona

Jeremy Clarkson kilka dni temu zosta zwolniony z BBC. Skd ta decyzja? Prezenter "Top Gear" uderzy producenta programu. Do rkoczynw miao doj na zakoczenie czterdziestominutowej tyrady, podczas ktrej prezenter nazwa Oisina m.in. "leniwym, p*** Irlandczykiem" - twierdz wiadkowie.

Kliknij, by obejrze galeri Fot. Reuters

- Jeremy jest niezwykle utalentowany. Zawsze byem wielkim fanem jego pracy w "Top Gear". Wierz, e jego gos - i gosy mu podobne - zajmuj wane miejsce na antenie BBC. Ale nie za wszelk cen. Przemoc fizyczna i agresja werbalna to przekroczenie granicy. Dlatego zdecydowaem, e nie odnowimy kontraktu z Jeremy'm Clarksonem - powiedzia Hall, uzasadniajc swoj decyzj. Hall podzikowa take Clarksonowi za lata wsppracy.Tony Hall od 2013 jest dyrektorem generalnym BBC, a od 2010 czonkiem Izby Lordw.