"W sprawie euro Komorowski powinien pogaska Dud po gwce i powiedzie: Panie Duda, gupio pan robisz, ale..."

Komorowski powinien dyskutowa o wprowadzeniu euro w Polsce - uwaa Pawe Wroski. Publicysta "Gazety Wyborczej" podkreli, e ten temat jest wanym zagadnieniem, podniesionym przez Dud, chocia wprowadzonym infantylnie do debaty.
- Kandydaci w wyborach prezydenckich zaczli odczuwa, e prowadz niepowan kampani - uwaa Wroski. Jego zdaniem std wziy si powane tematy, ktre pojawiy si ostatnio - np. euro.

T dyskusj rozpocz Andrzej Duda, kandydat PiS. Jego sztabowcy za pomoc "Bronkomarketu" chcieli pokaza, jak rzekomo miayby wzrosn ceny po przystpieniu Polski do strefy euro. Problem w tym, e przykadowe ceny towarw podane w euro s po przeliczeniu na zotwki takie jak ceny produktw, ktre Jarosaw Kaczyski kupowa podczas synnej wizyty w sklepie w 2011 roku. Ceny w zotwkach s natomiast duo nisze ni wtedy.

"Komorowski powinien dyskutowa"

Dodatkowym problemem jest te to, e aby wprowadzi euro w Polsce, potrzebna jest zmiana konstytucji. A do tego brakuje odpowiedniej wikszoci w parlamencie. Na to akurat prezydent nie ma wpywu.

- Duda zrobi to infantylnie, ale ci wszyscy kandydaci maj by modzi, radoni, twitterowi - zauwaa Wroski. - Ale moim zdaniem to wane zagadnienie. Niewaciwe ze strony sztabu Bronisawa Komorowskiego jest unikanie dyskusji o euro poprzez mwienie, e to bicie piany, bo sprawa jest zablokowana ze wzgldu na potrzeb zmiany konstytucji.

- Komorowski powinien pogaska Dud po gwce jako ten starszy, powaniejszy i powiedzie: panie Duda, gupio pan robisz, ale poruszye wane zagadnienie, wic porozmawiajmy. Jeli ci sami kandydaci odczuwaj wasn ch wymiany pogldw na wany temat, to chyba dobrze dla tej kampanii, a nie le - podsumowa.