Prawdziwa kampania zacznie si 10 kwietnia. "Pojawi si narracja o radykaach z PiS"

Prezydent Komorowski ju mwi o Polsce racjonalnej i radykalnej. Ale wg Jana Wrbla dopiero obchody pitej rocznicy katastrofy smoleskiej poka skal tego podziau. - Duda nie bdzie mg zbyt wiele powiedzie, bo przecie elektorat smoleski realnie istnieje. Nie bdzie mona tym ludziom powiedzie czego, co spowoduje, e rozpadn si na kawaki - mwi gospodarz "Poranka Radia TOK FM".
W kampanii Andrzeja Dudy od weekendu dominuje temat wejcia Polski do strefy euro. Prezydent Komorowski mwi o Polsce racjonalnej i radykalnej. Oczywiste jest w ktrej grupie umieszcza siebie i swoich wyborcw.

Kandydat PiS ma "gra" euro do Wielkanocy. Ju mona przewidzie, jak bdzie wygldaa powiteczna odsona kampanii. Bo przecie zaraz po Wielkanocy przypada pita rocznica katastrofy smoleskiej.

- Tak naprawd bierzemy udzia w antrakcie, na razie toczy si faszywa kampania wyborcza. Wszystko w istocie rzeczy rozpocznie si 9-10 kwietnia. Wtedy objawi si radykalizm, nawet jakby sztab PiS tego nie chcia - komentowa Jan Wrbel.

Jak oceni gospodarz "Poranka Radia TOK FM", do pokazania w penej krasie radykalnej twarzy Prawa i Sprawiedliwoci niepotrzebne s nawet publiczne wystpy Antoniego Macierewicza. - Wystarczy, e np. nieznany dziaacz owicza bdzie wykrzykiwa straszne rzeczy. Bdzie pokazywany w mediach. I ju pojawi si narracja o radykaach z PiS.

Nie da si odci od wyborcw

Wedug Wrbla rocznicowe obchody to powane wyzwanie dla sztabu kandydata Prawa i Sprawiedliwoci na prezydenta i dla samego Andrzeja Dudy. - On nie bdzie mg zbyt wiele powiedzie, bo przecie elektorat smoleski istnieje. To jest wiele tysicy ludzi kochajcych Andrzeja Dud, bo to kandydat kochanego Jarosawa Kaczyskiego. Duda nie bdzie mg powiedzie tym ludziom czego, co spowoduje, e rozpadn si na kawaki.

Ale zdaniem nowego szefa "Wprost" Tomasza Wrblewskiego podzia na "normalnych" i radykaw z PiS, to nie jest jedyny moliwy scenariusz.

- Jak obserwuj strategi wyborcz PiS, to idzie ona w stron wyciszenia, mwienia argumentami atwymi do zrozumienia, a nie krzykiem. Do tej pory mao byo nie tylko Antoniego Macierewicza, ale samego Jarosawa Kaczyskiego. Nie bybym zaskoczony, gdyby obchody rocznicy 10 kwietnia odbyy si z godnoci i bez ekscesw - mwi Wrblewski w TOK FM.

Prezydent Komorowski dzieli Polakw! Nie powinien sucha doradcw, ktrzy zamiast na kampani, wysyaj go na wojn" - uwaa Szydo>>>