Dziennikarze odejd z "Wprost"? Wczoraj krytykowali Lisieckiego m.in. za spotkanie z ABW

Po wczorajszych informacjach o zmianie redaktora naczelnego "Wprost" oraz spotkaniu gwnego waciciela tygodnika Michaa Lisieckiego z ABW dziennikarze pisma wystosowali publiczne pytanie do Lisieckiego. Dzi Presserwis informuje, e cz z nich moe odej z redakcji.
POLUB NAS
Wczoraj kilkunastu dziennikarzy "Wprost" podpisao si pod publicznym pytaniem do Michaa Lisieckiego, gwnego udziaowca spki, ktra jest wacicielem tygodnika. Sygnatariusze napisali, e zmiana redaktora naczelnego"zbiega si w czasie z wyjciem na wiato dzienne dokument ABW dotyczcy spotkania Lisieckiego z funkcjonariuszami ABW" i pytali o zwizek tych wydarze.

Jak podaje branowy portal Presserwis, co najmniej kilkoro dziennikarzy "myli lub podjo decyzj o zakoczeniu wsppracy" z tygodnikiem. - Obawiam si, e zwaszcza ci najlepsi dziennikarze bd chcieli odej - powiedzia nowy redaktor naczelny "Wprost" Tomasz Wrblewski.Lisiecki: Spotkanie byo odpowiedzi na publiczn prob Tuska

"Tre notatki podaje w wtpliwo wspln lini redakcji i wydawnictwa dotyczc tamtych, wstrzsajcych dla wszystkich dni", czytamy w pimie dziennikarzy. Pytaj oni Lisieckiego, czy sprawy notatki ABW i zmiany naczelnego s ze sob zwizane.

Prezes AWR Wprost odpowiedzia dziennikarzom i opublikowa swoje pismo na Twitterze. "Spotkanie z ABW dot. afery tamowej byo odpowiedzi na publiczn prob premiera Tuska o wspprac z redakcj w celu ochrony interesw pastwa" - napisa Lisiecki.Jak twierdzi w pimie, wczeniej prbowa skontaktowa si z przedstawicielami rzdu, m.in. ministrem Bartomiejem Sienkiewiczem. "Zarwno mnie, jak i Latkowskiemu, przywieca ten sam cel - ochrona wolnoci sowa i odpowiedzialno, tak za sowa, jak i za bezpieczestwo pastwa" - napisa.

Lisiecki stwierdza w licie, e celem spotkania z ABW byo "przywrcenie normalnego trybu pracy" w redakcji tygodnika, do ktrego weszo ABW, a take zapewnienie bezpieczestwa jego pracownikom. Spotkanie miao take zapobiec kolejnemu wkroczeniu funkcjonariuszy do "Wprost".

Zmiana redaktora to decyzja biznesowa

Prezes AWR Wprost pisze, e sprawa spotkania z ABW nie miaa wpywu na zmian redaktora naczelnego, ktra bya "podyktowana czynnikiem ekonomicznym i wskanikami sprzeday". Lisiecki stwierdzi, e nie wyklucza dalszej wsppracy z Latkowskim, ale nowy naczelny nie widzi go w redakcji.

Jak podaje Pressserwis, spka dalej bdzie zapewniaa byemu naczelnemu ochron prawn w sprawach zwizanych z jego prac w tygodniku. Lisiecki stwierdzi te, e nie planuje dalszych zmian kadrowych we "Wprost".

Jednak sami dziennikarze mog zdecydowa si na zakoczenie wsppracy. Wedug informacji Presserwisu tak decyzj rozwaaj m.in. Micha Majewski, Agnieszka Burzyska, Olga Wasilewska i Iza Smoliska. - Wiadomo, e dziennikarzy do pracy nie brakuje, ale najpierw chciabym pracowa w obecnym zespole. Pniej bdziemy si zastanawia - powiedzia Wrblewski.

"Lisiecki ceni odwane dziennikarstwo Latkowskiego"

O zmianie na stanowisku naczelnego wydawca informowa na stronie internetowej tygodnika. Czytamy, e Tomasz Wrblewski ma "wzmocni wizerunek 'Wprost' jako najbardziej opiniotwrczego polskiego tygodnika oraz promotora przedsibiorczoci i liberalizmu gospodarczego".

W opublikowanym wczoraj owiadczeniu PMPG Polskich Mediw, wydawcy "Wprost", czytamy, e moliwa jest dalsza wsppraca Latkowskiego z tygodnikiem. "Micha M. Lisiecki podkrela, e ceni odwane, zawsze oparte o silne materiay dowodowe dziennikarstwo Sylwestra Latkowskiego i wielokrotnie nagradzanej redakcji pod jego kierownictwem".

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!