Czogi i onierze USA na wschodniej flance NATO. "Zostan w krajach batyckich i w Polsce tak dugo, jak bdzie to niezbdne do odstraszania Rosji"

Okoo 750 czogw, migowcw i innych maszyn bojowych armii USA dotaro do Rygi. W lad za nimi do stolicy otwy przybdzie okoo 3 tys. onierzy. - Pozostan w pastwach batyckich i w Polsce tak dugo, jak bdzie to niezbdne do odstraszania Rosji i umacniania obecnoci NATO - zapowiedzia w Rydze amerykaski genera John O'Connor.
POLUB NAS
Gen. O'Connor przypomnia, e "w cigu ostatnich 12 miesicy demonstrowano, e obecno amerykaskich si na otwie, Litwie, w Estonii i w Polsce potrwa tak dugo, jak bdzie to konieczne do odstraszenia rosyjskiej agresji". Podkreli, e sprzt wojskowy i onierze "uosabiaj ducha amerykaskiej obecnoci w regionie".

Wojsko i sprzt USA na wschodniej flance NATO

Dotychczas nad Batyk dotaro ju - wedug sw pk. Steve'a Warrena, okoo 750 migowcw, czogw i innych pojazdw. Tylko dzi statek Liberty Promise przywiz do Rygi ponad 120 czogw i innych pojazdw wojskowych. Amerykanie wysali do Rygi m.in. synne czogi Abrams.

Niedugo na otw trafi te okoo 3 tys. onierzy piechoty 3. Dywizji Piechoty USA. Zastpi onierzy z 2. Puku Kawalerii, ktrzy niedawno przenieli si do Polski. Bd wiczy z onierzami krajw batyckich przez mniej wicej trzy miesice.

Operacja "Atlantic Resolve"

Gen. O'Connor swoje owiadczenie wygosi w ryskim porcie, dokd dostarczono najwiksz dotd, jak pisze agencja BNS, ilo amerykaskiego sprztu wojskowego dla pastw batyckich w ramach operacji "Atlantic Resolve". - Przywioda nas tu obrona wolnoci - powiedzia, zapewniajc, e amerykaskie siy mog wesprze aliantw si bojow zawsze i wszdzie, jeli jest to konieczne. W celu "utworzenia istotnie zjednoczonego frontu przeciwko rosyjskiej agresji" zapowiedzia rozszerzenie na poudnie - na Rumuni i Bugari - tej operacji.

Operacja "Atlantic Resolve" polega na zwikszeniu obecnoci wojskowej na wschodniej flance NATO. Ogoszono j po rosyjskiej agresji na Ukrain. Sojuszniczy "desant" Amerykanw na otewskie miasto to element rotacji wojsk amerykaskich w krajach Europy Wschodniej. Wysyajc wojsko i sprzt na wsplne wiczenia, Waszyngton - jak twierdzi - wspiera zaniepokojone agresywnymi dziaaniami Rosji kraje wschodniej flanki NATO.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!