Pracujce kobiety maj u nas lepiej ni w USA czy Niemczech. Polska na 4. miejscu rankingu "The Economist"

Szwecja i Norwegia tradycyjnie s w czowce pod wzgldem rwnoci pci. Zaskoczeniem moe by fakt, e Polska odstaje od nich tylko o kilka punktw. Przodujemy m.in. w kwestii urlopw macierzyskich, gorzej jest np. z udziaem kobiet w radach nadzorczych. Nie wszyscy eksperci uwaaj, e wynik pokazuje prawdziw pozycj Polski.
POLUB NAS
Szklany sufit to okrelenie niewidzialnej bariery, uniemoliwiajcej kobietom zdobycie wysokich stanowisk w firmach i rozwj kariery.

Ta granica okrelana jest jako niewidzialna, poniewa teoretycznie szanse s rwne niezalenie od pci, nie ma np. przepisw, ktre by to ograniczay. Jednak w praktyce kobiety s czsto na gorszej pozycji.

Gdzie kobiety s w najlepszej sytuacji na rynku pracy | Create infographics


Jak wynika z danych opublikowanych przez "The Economist", moliwoci awansu i oglna sytuacja kobiet na polskim rynku pracy s duo lepsze ni choby w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych.

W indeksie "szklanego sufitu", na ktry skada si dziewi czynnikw, Polska uzyskaa 73,1 punktu na 100 moliwych (im wicej punktw, tym lepszy wynik). Wyprzedziy nas tylko Szwecja, Norwegia i Finlandia, ta ostatnia z wynikiem 80 punktw. rednia objtych badaniami pastw Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) to 60 punktw.

Indeks "szklanego sufitu" | Create infographics


Wyprzedzamy USA i Niemcw. Najgorzej w Turcji i Korei

Na indeks skada si dziewi czynnikw. S wrd nich m.in. oglny poziom zatrudnienia wrd kobiet, koszty opieki nad dzieckiem, warunki urlopw macierzyskich czy liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Dobre wyniki uzyskay m.in. Francja, Wgry czy Hiszpania. Poniej redniej s takie kraje jak USA, Holandia czy Wielka Brytania. Trzy ostatnie miejsca, zdecydowanie odstajce od reszty, zajmuj Turcja, (29,6 pkt), Japonia (27,6 pkt) i Korea Poudniowa (25,6).

Wskanik luki pacowej ze wzgldu na pe | Create infographics


Niewielka luka pacowa, duo kobiet na wysokich stanowiskach

Polska osigna dobry wynik w kategorii luki w wyszym wyksztaceniu midzy kobietami a mczyznami oraz luki pacowej - odpowiednio 82,7 pkt i 83,9 pkt. Luka pacowa to rnica w zarobkach midzy kobietami i mczyznami na tych samych stanowiskach.

Jestemy w czowce take pod wzgldem liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych. Gorzej jest z kolei w kategorii kobiet w radach nadzorczych. W tej ostatniej kategorii wynik Polski to 34,2 pkt, kilka punktw poniej redniej.

Wskanik udziau kobiet w radach nadzorczych | Create infographics


Najwysza ocena dla Polski za urlopy macierzyskie

Polska jest absolutnym liderem w kategorii patnych urlopw macierzyskich. Mamy w tej dziedzinie 100 punktw, a drudzy Czesi ju o 11 punktw mniej. Jeden z liderw indeksu, Norwegia, znajduje si na szarym kocu w tej kategorii, z 29 punktami. Wedug indeksu nie najgorzej jest u nas take z kosztami utrzymania dzieci. Pod tym wzgldem najlepiej maj m.in. Koreaczycy i mieszkacy Austrii. Najwiksze koszty ponosz m.in. matki w Nowej Zelandii, Szwajcarii i Irlandii.

Wskanik udziau kobiet w parlamentach | Create infographics


Polska znalaza si poniej redniej w kwestii oglnego poziomu zatrudnienia wrd kobiet. Cho uzyskalimy tu wynik prawie 72 punktw, to pastwom skandynawskim, bdcym w czowce tej kategorii, niewiele brakuje do 100 punktw.

Nie uzyskalimy dobrego wyniku take w kategorii udziau kobiet w parlamencie.

Ekspertka: Jest cudownie, ale to strefa marze

- Jest cudownie. A dziw, e Polska jest tak wysoko. To raczej marzenie na kiedy - mwia dr Ewa Rumiska-Zimny, prezes Midzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Gwnej Handlowej. Jej zdaniem problemem jest to, jak indeks zosta skonstruowany i jakie wagi nadano poszczeglnym czynnikom. - Np. dane dotyczce tzw. luki pracowej rni si od tych, ktre np. podaje GUS - mwia ekspertka.

- Kada z tych kategorii z osobna ma sens, eby pokaza, jak wyglda sytuacja kobiet na rynku pracy. Ale razem sensu nie maj. Ale i ja, i inni statystycy, mamy wtpliwoci, jak formuowane s indeksy caociowe. Bierze si dziewi skadnikw, kademu przypisuje si jak tam wag i wychodzi jaka tam rednia. Mam wraenie, e ten indeks nie odzwierciedla sytuacji Polski, jeli chodzi o szanse kobiet na rynku pracy - mwia w TOK FM dr Ewa Rumiska.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!