Niesprawiedliwy proces, tortury, kara mierci. Iraczyk skazany za "wrogo wobec Boga"

Udao si wstrzyma egzekucj 22-latka w Iranie. Chopak zosta zatrzymany w 2011 roku, a w 2013 skazany na mier za "wrogo wobec Boga" i "deprawacj". - By torturowany, a jego zeznania zostay sfaszowane - donosi Amnesty International.
Dziki petycjom rozpowszechnianym przez Amnesty International i inne midzynarodowe organizacje bronice praw czowieka udao si wstrzyma egzekucj 22-letniego Samana Naseema, iraskiego Kurda, skazanego na mier za rzekom dziaalno na rzecz powstania Kurdystanu. Nie wiadomo jednak na jak dugo.

Chopak zosta zatrzymany w 2011 roku podczas strzelaniny w miecie Sardasht pomidzy czonkami Partii Wolnego Kurdystanu (PJAK) i Gwardii Rewolucyjnej - iraskiej milicji. Postawiono mu zarzuty czonkostwa w zorganizowanej kurdyjskiej grupie opozycyjnej i walk zbrojn z Gwardi Rewolucyjn.

Wieszanie nogami do gry

Saman Naseem spotyka si ze swoim prawnikiem we wczesnej fazie przesucha. Wanie wtedy przekaza adwokatowi pierwsze informacje o torturach, jakich dowiadcza. Nassem by wieszany do gry nogami na wiele godzin. "Przez pierwsze kilka dni tortury byy tak czste, e nie byem w stanie chodzi. Cae moje ciao byo czarno granatowe. Podwieszali mnie pod sufitem za rce i nogi na wiele godzin" - pisze sam Naseem w licie do Amnesty International. Kiedy prbowaem spa, by cho troch wypocz przed kolejn porcj tortur, stranicy robili wszystko, eby mi to uniemoliwi, na przykad walili ca noc w drzwi. Byem na granicy szalestwa" - dodaje.

Sfaszowane zeznania

Wedug dokumentacji sdowej podczas wczesnych przesucha Naseem przyzna si do brania udziau w strzelaninie i walki przeciwko Gwardii Rewolucyjnej w lipcu 2011 roku. Zmieni zeznania podczas pierwszej rozprawy sdowej w 2012, mwic, e strzela tylko w powietrze. Zaznaczy, e nie by wiadomy tego, jakie informacje zawiera jego pisemnie przyznanie si do winy, poniewa zosta zmuszony do podpisania go, kiedy siedzia z opask na oczach podczas pierwszego przesuchania. Wielokrotnie mwi, e by poddawany torturom. Mimo to sd skaza go na mier za "wrogo wobec Boga" i "deprawacj na ziemi", do ktrych zostay podpite wczeniejsze zarzuty. Kara mierci zostaa podtrzymana w 2013 roku przez Sd Najwyszy.

Wedug raportw ONZ ponad 700 osb w tym 14 kobiet i 13 nieletnich zostao straconych w Iranie w 2014 roku. Ponad poowa zostaa skazana na mier z powodw uznawanych za polityczne. W samym styczniu powieszonych zostao ponad 60 osb, a dua liczba winiw ma podzieli ich los.

Petycj w sprawie uwolnienia Samana Naseema mona podpisywa na polskiej stronie Amnesty International.