Najstarsza organizacja pracodawców: Strajk w JSW nielegalny. Zawiadamiamy o popełnieniu przestępstwa

?Strajk w JSW i kierowanie nim są nielegalne. Zawiadamiamy prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez liderów 8 central związkowych działających w JSW? - informuje najstarsza polska organizacja zrzeszająca pracodawców, Pracodawcy RP. Co ciekawe, w jej Radzie zasiada prezes JSW.
Według struktury podanej na stronie internetowej organizacji, zarządza nią Rada, na której czele stoi dr Andrzej Malinowski. W jej skład wchodzą także wiceprezydenci, wśród których jest... Jarosław Zagórowski, prezes JSW. To właśnie jego odwołanie jest jednym z głównych postulatów strajkujących górników spółki.

Na czym ma polegać nielegalność strajku?

"Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych składają w Prokuratorze Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez liderów 8 central związkowych działających w JSW, polegającego na kierowaniu nielegalnym strajkiem" - tymi dokładnie słowami rozpoczyna się oświadczenie Pracodawców RP.

"Strajk jest nielegalny, ponieważ, gdy został ogłoszony, nie istniał już przedmiot prowadzonego w spółce sporu zbiorowego. Związkowcy zgłosili wprawdzie nowe postulaty, ale odbyło się to już po wszczęciu strajku, bez wymaganej ustawą procedury rokowań oraz mediacji" - czytamy.

Według informacji ze strony internetowej Pracodawców RP owym "nieistniejącym przedmiotem sporu" jest kwestia dotycząca "posiłków profilaktycznych" dla osób pracujących na powierzchni i w administracji. "Zarząd JSW wycofał się z tych zmian, a mimo tego nielegalnie ogłoszono referendum i w jego wyniku zorganizowano strajk" - czytamy w komunikacie Pracodawców RP.

"Narażają pracowników i państwo"

W ich najnowszym oświadczeniu informującym o złożeniu zawiadomienia do prokuratury, napisano: "Liderzy związkowi wskazani w zawiadomieniu, kierując nielegalnym strajkiem, każdego dnia narażają Jastrzębską Spółkę Węglową, której większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, na straty rzędu 27 mln zł. Tym samym ograniczają wpływy do budżetu państwa, a także narażają pracowników spółki na konsekwencje prawne i finansowe związane z udziałem w nielegalnym strajku".

"12 lutego Sąd Okręgowy w Gliwicach zakazał Członkom Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego JSW dalszych działań i zaniechań, które wyrządzają spółce szkodę. W ocenie sądu strajk jest nielegalny i powinien zostać natychmiast przerwany" - podkreślają Pracodawcy RP. Dodają, że ich prezes zwrócił się dodatkowo do prokuratora generalnego Andrzej Seremeta o objęcie wspomnianego postępowania szczególnym nadzorem prokuratorskim.Komunikat prasowy "Pracodawców RP". Fot. pracodawcyrp.pl

Kim są Pracodawcy RP?

Pracodawcy RP to organizacja powstała w 1989 r. pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich. Zrzesza 10 tys. firm, które zatrudniają ok. 5 mln pracowników. Pracodawcy RP - jak sami o sobie piszą - "podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa".

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!