Prof. Nowak chce, by Kaczyski ustpi. "Czas jest nieubagany". Na prawicy konsternacja

"Czas jest nieubagany" - podkrela prof. Andrzej Nowak, historyk z PAN i UJ, nawoujc do ustpienia Jarosawa Kaczyskiego na rzecz modszego polityka. Naukowiec krytycznie ocenia nie tylko zdolno prezesa PiS do podjcia wysiku kierowania pastwem, ale te samej partii do walki o wyborcze zwycistwo.
Prof. Andrzej Nowak, sympatyzujcy z PiS historyk z PAN i UJ, opublikowa w portalu Wpolityce.pl tekst przemwienia, ktre mia wygosi podczas konwencji wyborczej Andrzeja Dudy. Poruszenie wywoa fakt, e prof. Nowak wezwa w nim Jarosawa Kaczyskiego do ustpienia modszemu nastpcy. Historyk nie wygosi przemwienia z powodu choroby, ale sam tekst odbi si ju sporym echem.

"Czas jest nieubagany"

"Nie mwi, by znikn z polityki" - mwi o Kaczyskim prof. Nowak w wywiadzie dla "Do Rzeczy". Zdaniem historyka taka sugestia byaby "nieodpowiedzialna, szalona i niesuszna". Dalej jednak przekonuje, e ustpienie Kaczyskiego jest niezbdne, jeli PiS chce powanie myle o "naprawianiu Polski" po rzdach PO i PSL. "Zacytuj 'Krla Leara': "Gotowo do odejcia jest miar dojrzaoci'" - zaznacza prof. Nowak.

Wedug historyka Kaczyski powinien porzuci osobiste ambicje i przesta marzy o fotelu premiera. "Czas jest nieubagany" - podkrela. Prof. Nowak podkrela, e szef rzdu musi pracowa kilkanacie godzin na dob. "To zadanie trudne do zrealizowania nawet dla najbardziej wydolnego i fenomenalnie sprawnego umysowo 67-latka" - wskazuje.

"Zdrowy rozsdek Kaczyskiego poza dyskusj"

Naukowiec krtko zbija przykady politykw, ktrzy w podobnym wieku byli u wadzy: od Winstona Churchilla po Ronalda Reagana. Wedug prof. Nowaka poziom wyzwa w Polsce jest "nieporwnanie wikszy", a premiera, ktry nadejdzie po "najgorszym rzdzie III RP", czeka "tytaniczna robota".

Pojawiy si ju pierwsze gosy polemiczne wobec propozycji prof. Nowaka. Piotr Zaremba, publicysta "W Sieci", napisa, e nie mona uzna misji Kaczyskiego za zakoczon. "Wrcz lepiej radzi sobie lider PiS jako szef wadzy wykonawczej ni jako kto, kto o t wadz walczy. Jego zdrowy rozsdek pozostaje poza dyskusj. Andrzeja Dudy to zastrzeenie dotyczy take" - podkrela.

"Trzeba wstrzsn spin doktorami"

W swoim przemwieniu prof. Nowak bardzo krytycznie ocenia obecne kadry PiS. "Trzeba nas przekona, e gwna sia opozycyjna ma do znakomicie przygotowanych, kompetentnych osb, by przej odpowiedzialno za pastwo, by je naprawi, wyprowadzi z kryzysu,w kadej dziedzinie. Nie wiem,czy obecny skad PiSdo tego wystarczy" - powtpiewa.

W "Do Rzeczy" historyk krytykuje te sposb prowadzenia kampanii przez PiS. Wskazuje, e w 2005 r. Jacek Kurski organizowa cykliczne posiedzenia gabinetu cieni, a PiS w kadej dziedzinie prezentowao program. "Gdzie dzi jestemy?" - pyta prof. Nowak, podkrelajc, e "konwencja w amerykaskim stylu" to za mao, by wygra. "Myl, e trzeba wstrzsn tymi, ktrzy odpowiadaj za kampani, cho nie przeceniam swoich si" - kwituje.

Wicej w tygodniku "Do Rzeczy" >>>