Biaoruski Koci zaniepokojony zarzutami wadz wobec polskich ksiy

Wyraamy gbokie zaniepokojenie zarzutami wadz biaoruskich pod adresem polskich ksiy i samego Kocioa na Biaorusi - gosi owiadczenie Konferencji Katolickich Biskupw Biaorusi. Duchowni uznali, e dziaania wadz pastwowych wzniecaj konflikt midzy narodami.
Prezydent Biaorusi Alaksander ukaszenka owiadczy ostatnio, e jest niezbyt zadowolony z pracy niektrych polskich ksiy katolickich, gdy czasem zajmuj si nie tym, czym powinni. Wczeniej prby uprawiania polityki zarzuci niektrym ksiom z Polski penomocnik rzdu Biaorusi ds. religii i narodowoci Leanid Hulaka. Powiedzia, e mona odnie wraenie, i kierownictwo Kocioa katolickiego na Biaorusi nie jest zainteresowane przygotowaniem wasnych kadr, bo w biaoruskich seminariach jest niewielu studentw.

Apel duchownych

"My, podobnie jak katoliccy wierni, z gbokim zaniepokojeniem przyjmujemy te zarzuty, ktre uwaamy za nieuzasadnione obraanie Kocioa katolickiego oraz za wzniecanie midzyetnicznej i midzywyznaniowej wrogoci" - napisali biskupi w owiadczeniu.

Podkrelili te, e w 1989 r. na Biaorusi suyo okoo 60 miejscowych duchownych katolickich, a teraz jest ich 360, co oznacza szeciokrotny wzrost. "Czy nie jest to dowd na to, e nasz Koci wkada wiele wysikw w przygotowanie miejscowych duchownych?" - zapytali.

Zaznaczyli, e w czasach sowieckich na Biaorusi z powodu braku seminariw nie mona byo przygotowywa ksiy do suby. "Dziki Bogu teraz jest to moliwe, ale trzeba pamita, e duchowiestwo to nie zawd, tylko powoanie i nikogo nie mona posa do seminarium si" - zauwayli biskupi. "Nasz Koci jeszcze potrzebuje pomocy duchownych z zagranicy. Ale odradzamy Koci biaoruski i ksia z zagranicy zajmuj si dziaalnoci pastersk wrd obywateli naszego kraju, dobroczynnoci, buduj i odnawiaj witynie, ktrych ze sob nie zabior, tylko zostawi tutaj. Bez ich pomocy wielu wiernych zostaoby bez opieki pasterskiej" - przypomnieli biskupi.

Dodali, e zapraszaj take duchownych z innych pastw ni Polska, ale zwizku z oglnym niedostatkiem duchownych jest to "praktycznie niemoliwe". I zauwayli: "W poszczeglnych przypadkach niektrzy ksia, jacy mogli przyjecha, nie otrzymali zgody wadz na sub".

Propozycja dla wadz

Biskupi zwrcili si w zwizku z tym z prob do Hulaki, by przedstawi konkretne fakty na potwierdzenie swoich zarzutw, oraz z propozycj, by w przyszoci merytorycznie omawia podobne problemy bezporednio z nimi. "Mimo istniejcych trudnoci wyraamy nadziej na dalszy konstruktywny rozwj w duchu dialogu stosunkw midzy Kocioem katolickim a pastwem i obywatelami, take z innymi wyznaniami, przede wszystkim z biaorusk Cerkwi prawosawn dla dobra naszego narodu, jego etycznego wychowania, konsolidacji spoeczestwa oraz rozwoju midzywyznaniowego i midzyetnicznego pokoju" - zakoczyli biskupi.

Wedug szacunkw metropolity misko-mohylewskiego abpa Tadeusza Kondrusiewicza katolicy stanowi okoo 15 proc. spord okoo 9,5 mln mieszkacw Biaorusi.

Krytyka i ostrzeenia

Prezydent ukaszenka stwierdzi, e "s problemy, ale nie s one katastroficzne i nie do rozwizania". - Spokojnie tu rozwiemy sprawy, w tym take z obywatelami Polski, ktrzy wygaszaj kazania, pracujc w Kociele katolickim - doda przywdca Biaorusi

Leanid Hulaka doda natomiast, e wadze Biaorusi maj dobre stosunki zarwno z prawosawnymi, jak i katolikami. - Mamy znakomite stosunki i takie bd - zapewni.

Hulaka, zarzucajc prby uprawiania polityki niektrym polskim ksiom, oznajmi, e w takich przypadkach nie jest udzielana zgoda na dalsze przebywanie danego duchownego na Biaorusi. Doda, e dochodzi rwnie do takich nieprawidowoci jak odprawianie mszy poza regionem, w ktrym danemu duchownemu zezwolono na penienie suby. Wedug niego nie wszyscy ksia cudzoziemcy wadaj te na odpowiednim poziomie ktrym z jzykw pastwowych, czyli rosyjskim lub biaoruskim. Wspomnia take o wykroczeniach administracyjnych, popenianych przede wszystkim przez ksiy z Polski, m.in. o jedzie pod wpywem alkoholu.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!