W 2014 roku najwięcej dzieci urodziło się na Mazowszu [INFOGRAFIKA]

Około 57 tys. dzieci urodziło się w 2014 r. na Mazowszu, w tym około 29 400 chłopców i ponad 27 500 dziewczynek. To województwo, w którym w ubiegłym roku przyszło na świat najwięcej dzieci, przeszło 6 razy więcej niż w województwie z najmniejszą liczbą narodzin. Najmniej dzieci urodziło się na Opolszczyźnie - ponad 8500 i w Lubuskiem - blisko 9800.
W całej Polsce w 2014 r. urodziło się łącznie 374 311 dzieci, w tym więcej chłopców (192 412) niż dziewczynek (181 899). Największy odsetek urodzin chłopców nad dziewczynkami wystąpił na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Najmniejszą różnicę między liczbą narodzin chłopców a liczbą dziewczynek odnotowano w województwach: świętokrzyskim, opolskim i lubuskim.Statystyka liczby urodzeń w poszczególnych województwach została opracowana przez MSW, w oparciu o dane wygenerowane z bazy PESEL, według stanu na 22 stycznia br.

Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!