Bp Lepa ogasza upadek czytelnictwa i triumf "ogldactwa". A ono szkodzi. Ludzie atwiej daj sob manipulowa

- Media ikoniczne, jak telewizja, internet, wideo, osigaj szczyty zainteresowania wrd spoeczestwa, a zwaszcza modziey. Od pewnego czasu z upadkiem czytelnictwa idzie w parze tryumf "ogldactwa" - mwi ?Naszemu Dziennikowi" bp Adam Lepa.
- Na tej fali powstay w Polsce setki tytuw o charakterze kolorowych magazynw, ktre dominuj na rynku prasowym - zauwaa biskup, czonek Rady ds. rodkw Spoecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. A - jak ocenia bp Lepa - uzalenienie si od tego rodzaju prasy "wyzwala podatno na oddziaywanie manipulatorskie". Wszak jego nonikiem jest zasadniczo obrazek, ktry fascynuje piknem kolorw i saw reklamowanej gwiazdy; za tekstw, ktre mogyby skania do pogbionego mylenia i trzewej oceny, nie ma - mwi w wywiadzie dla "Naszego Dziennika".

Przed tak manipulacj mog chroni ambitne pasje u modego czowieka, wszczepianie od dziecka mioci do ksiki i krytyczne mylenie - podkrela duchowny.

Jak wskazuje bp Lepa, przeraaj dzi wypowiedzi badanych osb, ktre si chepi tym, e nie przeczytay w cigu roku ani jednej ksiki, cho jeszcze do niedawna przyznawano si do tego z zaenowaniem...