Duda: Nie wiadomo, czego można się po tym rządzie spodziewać. Ja się spodziewam wszystkiego najgorszego

- Premier Kopacz, zamiast likwidować polskie kopalnie, niech wreszcie przystąpi do pracy i złoży w Brukseli wnioski o fundusze - apelował kandydat na prezydenta Andrzej Duda. Zapewnił również o solidarności z górnikami i tym, że będzie ?pilnował, żeby nie zostali oszukani jak polscy stoczniowcy?. Duda przemawiał przed bramą kopalni Bobrek-Centrum, ponieważ nie został wpuszczony na teren zakładu.