Duda: Nie wiadomo, czego mona si po tym rzdzie spodziewa. Ja si spodziewam wszystkiego najgorszego

- Premier Kopacz, zamiast likwidowa polskie kopalnie, niech wreszcie przystpi do pracy i zoy w Brukseli wnioski o fundusze - apelowa kandydat na prezydenta Andrzej Duda. Zapewni rwnie o solidarnoci z grnikami i tym, e bdzie ?pilnowa, eby nie zostali oszukani jak polscy stoczniowcy?. Duda przemawia przed bram kopalni Bobrek-Centrum, poniewa nie zosta wpuszczony na teren zakadu.
Andrzej Duda w ramach kampanii wyborczej odwiedza kolejne powiaty. Tym razem pojawi si w Bytomiu pod kopalni Bobrek-Centrum. - Protest grniczy by spowodowany cakowicie nieodpowiedzialnym dziaaniem premier Ewy Kopacz i rzdu - oceni na pocztku. Jego zdaniem ogoszenie planu naprawczego powinno byo zosta poprzedzone negocjacjami z grnikami i dialogiem spoecznym.

- Rzd narusza konstytucj, nie prowadzc tego dialogu i nie uprzedzajc pracownikw o planowanej likwidacji miejsc pracy. le si stao, e dialogu nie zainicjowa prezydent Bronisaw Komorowski - mwi europose i doda: Jeeli konstytucja bya amana, a bya amana od dawna, to szkoda, e prezydent, ktry zgodnie z konstytucj powinien czuwa nad przestrzeganiem jej postanowie, sam nie poprosi stron, aby rozpocz rozmowy, nie poprosi o zawieszenie prac nad ustaw, tylko pozwoli, eby rzd dociska grnikw do cian, prowadzc z nimi rozmowy, a jednoczenie nocami procedujc ustaw, ktra miaa zlikwidowa kopalnie - mwi.

Czuwanie w solidarnoci z grnikami

- Protest wymaga wsparcia i mymy tego wsparcia udzielili. To nieodpowiedzialno ze strony pani premier i rzdu, e grnicy przez dziesi dni musieli przebywa pod ziemi, e protest eskalowa, e rodziny grnikw trway w trwodze pod kopalniami, nie bdc pewne tego, co stanie si jutro - czy bd miay pienidze na chleb, czy zachowaj godno - bo praca to zarobek i element ludzkiej godnoci - perorowa Duda.

Kandydat PiS dosta od grnikw posek w. Barbary, o ktrym mwi, e jest "symbolem solidarnoci w walce o miejsca pracy i walk o przyszo polskiego przemysu". - Bdziemy czuwali w solidarnoci z grnikami i bdziemy pilnowali, czy porozumienie bdzie przestrzegane, czy grnicy nie zostan oszukani i czy kopalnie nie bd likwidowane - doda.

"Premier Kopacz przegraa"

Andrzejowi Dudzie towarzyszya Beata Szydo, ktra stwierdzia, e chaos w ostatnich dniach by wynikiem tego, e "Polsk rzdzi partia, ktra nie ma programu gospodarczego". - Jeeli potwierdz si informacje, e ten program zosta stworzony przez firm zewntrzn, zagraniczn, a nie sucha si polskich ekspertw, ktrzy maj gotowe projekty, to potem s takie efekty - mwia.

- Premier Kopacz przegraa. Chciaa pj z grnikami na ostro i okazao si, e determinacja ludzi jest wiksza, ni to oceniaa. Chyba mylaa, e lekk rk zlikwiduje polskie kopalnie - stwierdzi dalej Duda i doda: Rzd PO-PSL nieraz ju oszuka Polakw. Nie wiadomo, czego mona si po tym rzdzie spodziewa. Ja si spodziewam wszystkiego najgorszego. Stwierdzi rwnie, e rzd "powinien zacz kierowa si polskim interesem, a nie sucha kadego prikazu z Unii".

"Wiem, e jest pani atakowana"

Pytany o opini na temat kandydatury Magdaleny Ogrek odpar: - Pani doktor Magdalenie Ogrek powiem jedno - prosz si trzyma. Widz, e jest pani atakowana, tak to jest w polityce. Jak to mwi pikarze - trzeba gra do koca najlepiej jak si potrafi, nawet jeli gwide cay stadion.

Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!