Co rok to samo: Marnotrawstwo, machlojki. Ile jest sensu w zarzutach wobec Owsiaka?

Od lat w dzie finau WOP - a 15 stycznia Orkiestra zagra po raz 25. - pojawiaj si gosy podwaajce uczciwo Jurka Owsiaka. Przypominamy wic najgoniejsze zarzuty wobec szefa WOP oraz najnowsze kontrowersje. Ile w nich sensu?
Spory o Jerzego Owsiaka i Wielk Orkiestr witecznej Pomocy stay si ju niemal noworoczn tradycj. Niechtne mu media zarzucaj Owsiakowi trwonienie, a take defraudowanie pienidzy Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Ale jak do tej pory prby zdyskredytowania szefa WOP spaliy na panewce. Im bliej do kolejnego finau WOP, tym wicej w prawicowych mediach i blogosferze sw krytyki pod adresem jego organizatora. Przypomnijmy te najwaniejsze - wraz z ocen tego, na ile s suszne.Jeli przyjrze si zestawieniu rodkw zebranych w ostatnich latach, "efekt" dziaania Caritasu znacznie przewysza WOP. Jak pisa tygodnik "Uwaam Rze", np. "2010 rok WOP zakoczy przychodem w wysokoci 58,29 mln z. W tym samym czasie Caritas Polska, bez wliczania wartoci darw rzeczowych, pozyskaa 238,1 mln ". Podobnie byo w 2012 roku, co odnotowa portal Wiadomosci24.pl.

Czy WOP gromadzi zatem mniej rodkw? Tak. Czy warto czyni z tego zarzut? Niekoniecznie.Nawet rzecznik Caritas Polska mwi otwarcie w rozmowie z WP, e "nasze organizacje to s odmienne rzeczywistoci i zestawianie ich tak naprawd suy innym celom, ale na pewno nie dobroczynnoci".- Nie, nie mam etatu - mwi w 2014 roku Owsiak Agnieszce Kublik z "Gazety Wyborczej", kiedy pytaa go, czy pracuje i zarabia w fundacji WOP. - Mam firm, Mrwka Caa, to jest przedsibiorstwo produkcji programw telewizyjnych. Jeeli np. wystawiam rachunek za swj wykad, a mam wykady w caej Polsce, ludzie mnie zapraszaj i firmy te, ebym da spicz przez ptorej godziny, to na Mrwk - mwi lider WOP. Przyzna te, e Mrwka sprzedaje swoje usugi fundacji.

- Sporadycznie wykonuje umowy zwizane z reklamowaniem dziaa fundacji, czyli produkcje telewizyjne z wykorzystaniem materiaw, ktre midzy innymi tworz do swojego bloga Owsiaknet.pl - mwi Owsiak.

Cz dziennikarzy i blogerw twierdzi jednak, e zakres wsppracy fundacji z firm Owsiaka jest nieco szerszy - daje to niektrym asumpt do oskarania lidera WOP, e poprzez prywatn firm "eruje" on na pienidzach fundacji. (wicej w punkcie 4)"Jerzy Owsiak kupi w ubiegym roku luksusowy 115-metrowy apartament, warty okoo miliona zotych" - donosia w tonie sensacji w 2014 roku Niezalena.pl, piszc o wyjtkowo wysokich zarobkach szefa WOP i informujc, e "prawdopodobnie" naby nieruchomo za gotwk.

Owsiak w owiadczeniu przekazanym mediom zdementowa t informacj. - Wziem na nie w ubiegym roku kredyt na 10 lat, po sprzeday poprzedniego mieszkania - pisa.

Pniej zaprosi te do swojego domu ekip TVN 24, aby pokaza telewidzom, jak w rzeczywistoci wyglda jego "apartament". To, czy jest on, czy nie jest luksusowy, kady moe oceni sam.Prawicowe media od lat atakuj Owsiaka, sugerujc, e zakadane przez niego i jego on spki (np. Zoty Melon) w "niejasny" sposb eruj na pienidzach z WOP.

Wydaje si jednak, e w ich dziaalnoci niejasnoci jest raczej niewiele - Owsiak otwarcie tumaczy, e Zoty Melon zarabia np. na usugach zwizanych z Przystankiem Woodstock, jednak w caoci naley do fundacji.

"Owsiak organizuje dziaalno biznesow, ktra daje Fundacji zyski" - argumentowaa w " GW " Dominika Wielowieyska.

W 2015 roku bloger Matka Kurka powtrzy podobne zarzuty take wobec spek Mrwka Caa i Jasna Sprawa (ktra jednak nie nale do WOP). Szydzi, e Owsiak (jako szef WOP) kupuje sam od siebie (jako waciciela spki) m.in. reklamy, utwory muzyczne, apteczki czy pyty CD.

Czy jest co zego w tym, e prywatne spki Owsiaka i jego ony sprzedaj towary i usugi fundacji? Jedni stwierdz, e tak, inni zgodz si zapewne z Wielowieysk, e "Owsiak musi z czego y". Ponadto spki s potrzebne, bo WOP jako fundacja nie moe prowadzi dziaalnoci gospodarczej, a wic np. sprzeday gadetw.W 2014 r. furor w niechtnych WOP mediach - gwnie prawicowych - robio zestawienie liczb, z ktrego wynikao, e tylko 54 proc. zebranych pienidzy wydano na cele statutowe Orkiestry. Nie bya to prawda. Sztab WOP podkrela, e, po pierwsze, zgodnie z prawem musi publikowa sprawozdania roczne, podczas gdy cykl rozliczenia danego Finau trwa ok. 1,5 roku - WOP ma na to zgod odpowiednich organw pastwowych.

Bilanse roczne nie pokrywaj si przez to ze sprawozdaniami sporzdzanymi w czerwcu. Gdyby WOP postpowa w tej kwestii niezgodnie z prawem, oznaczaoby to kopoty ze strony Urzdu Skarbowego - pisalimy.

Po drugie, sztab WOP publikuje - podlegajce kontrolom MSW - sprawozdania finansowe. A z nich jasno wynika, e np. w 2012 r. na cele charytatywne poszo 95 proc. zebranych pienidzy. A tak wyglda wstpne rozliczenie za 24. fina w ubiegym roku :Oskarenia WOP o ogromne marnotrawstwo rodkw obali wykopowicz Rineo tumaczc, e "autor po stronie przychodw fundacji zapisuje wszystko, wcznie z dotacjami sponsorskimi na Woodstock, natomiast po stronie wydatkw "na pomoc" zapisuje jedynie wydatki na zakup sprztu medycznego, pomijajc pozostae statutowe wydatki WOP, np. programy medyczne".

Wysok efektywno WOP potwierdzio wkrtce potem take Ministerstwo Pracy.Oskarenia o to, e pienidze zebrane w czasie kwest WOP nie s wydawane na pomoc potrzebujcym, ale np. na Przystanek Woodstock, pojawiay si ju w 2010 roku, kiedy pisaa o tym " Rzeczpospolita ".

Ju wwczas Jerzy Owsiak tumaczy, e przepisy nie pozwalaj na takie wydatkowanie rodkw. Precyzowa, e na Woodstock przeznaczana jest tylko cz odsetek od zebranej w czasie finau kwoty.

- Odsetki moemy wyda na to, na co chcemy. Jak to si komu nie podoba, to moe nie wrzuca nastpnym razem - mwi na antenie Radia TOK FM .

Wspomniany ju uytkownik Wykopu Rineo porusza te kwesti oskare pod adresem Owsiaka, jakoby ten za pienidze WOP mia sobie wybudowa will pod Kwidzynem. "To zwyczajne kamstwo. Budynek przedstawiony na zdjciu to orodek szkolenia wolontariatu, zwany czasem Uniwersytetem WOP. Jest to wasno fundacji, sam Owsiak w niej bywa, ale zdecydowanie w niej nie mieszka" - pisa Rineo. A sam przystanek Woodstock jest finansowany gwnie przez sponsorw i darowizny celowe.Niektrzy krytycy WOP twierdz, e rodki zebrane w czasie kwest nie s w caoci wydawane na zakup sprztu. Na swojej stronie internetowej WOP pisze jednak co innego - wszystkie zebrane podczas finau pienidze przeznacza si "na zakup sprztu medycznego i finansowanie programw medycznych, co wykazujemy w publikowanych (...) sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych rodkw" - pisz organizatorzy WOP .

"Koszty dziaalnoci administracyjnej nie s pokrywane ze rodkw pochodzcych ze zbirki w ramach Finau WOP. Na tego typu koszty Fundacja pozyskuje sponsorw, przeznacza rodki z darowizn otrzymanych w cigu roku, a take z odsetek od lokat bankowych" - czytamy. Wydatki te obejmuj m.in. "koszty wynagrodze i wiadcze socjalnych osb zatrudnionych w biurze Fundacji, koszty utrzymania biura i rodkw transportu, usugi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne" itp.Owsiak pozwa w 2013 roku blogera Piotra Wielguckiego, piszcego pod pseudonimem MatkaKurka. Szef WOP twierdzi, e bloger w trzech tekstach pomwi Orkiestr i jego samego o przywaszczenie pienidzy pozyskiwanych z publicznej zbirki. T spraw Owsiak przegra - ale diabe tkwi w szczegach.

Sd uniewinni Wielguckiego z zarzutw dotyczcych dwch z tych tekstw, a cho uzna go za winnego zniewaenia szefa WOP w trzecim z nich, w ktrym bloger nazwa Owsiaka "hien cmentarn", nie wymierzy adnej kary. Co wicej, sd uzna, e Matka Kurka opar swoje twierdzenia na powszechnie dostpnych dokumentach. Argumentw przedstawianych w tekstach blogera jednak nie oceni, poniewa uzna, e s "opiniami", a te moe mie kady.

Owsiak i WOP kiepsko rozegrali w proces - do tego stopnia, e sd w uzasadnieniu wyroku napisa, e nie kwestionujc, co do zasady, wiarygodnoci zezna Jerzego Owsiaka, podkreli trzeba, e sd dostrzeg w tych zeznaniach szereg niecisoci".

Czy to oznacza automatycznie, e Owsiak rzeczywicie defraudowa pienidze? Niekoniecznie, bo jak podkrela sam zainteresowany, o prawidowoci finansw jego fundacji wiadczy mog liczne, pozytywnie zakoczone, kontrole organw pastwowych.

Owsiak wnis apelacj i w drugiej instancji Sd Okrgowy w Legnicy w 2015 r. zaostrzy wyrok dla blogera - zasdzi grzywn wysokoci 5 tys. z. Wprawdzie ponownie nie stwierdzi zniesawienia w tekstach blogera, jednak - co przemawia na korzy Owsiaka - uzasadni to tym, e zawieray one opinie "Matki Kurki", a nie fakty na temat Owsiaka i WOP. To oznacza, e twierdzenia, jakoby Owsiak defraudowa pienidze Fundacji, s w myl prawa opini blogera Piotra Wielguckiego, nie za stwierdzonym sdowo faktem.

W poowie zeszego roku MatkaKurka przegra kolejny proces z Owsiakiem.. Sd uzna za nieprawdziwe sugestie blogera, jakoby Owsiak polecia do Nowego Jorku, korzystajc z biletw przekazanych przez LOT na WOP. Nakaza MatceKurce przeprosiny i zapacenie 10 tys. z zadouczynienia.Na amach prawicowej prasy wielokrotnie pojawiay si oskarenia przeciwko Owsiakowi. Ostatnio "Gazeta Polska" umiecia go na kontrowersyjnej okadce. Kolejn kontrowersj wok ycia Owsiaka s jego relacje z Socjalistycznym Zwizkiem Studentw Polskich za PRL, opisywane przez "Gazet Polsk".

Innym razem w serwisie Niezalena.pl Dorota Kania napisaa o jego ojcu, e by "funkcjonariuszem komunistycznych sub specjalnych". A jaka jest wersja Owsiaka co do jego rodziny?

Jego ojciec, syn pisudczyka, by - o czym szef WOP zreszt otwarcie mwi - milicjantem w PRL. Jak tysice innych ludzi. Nie zarabia kokosw. Matka Owsiaka, jak on sam twierdzi, pracowaa w sdach jako protokolantka, a potem jako ksigowa w Banku PKO.

- Jeli kto rzuca, e jestem synem ubeka, to nieprawda, bo jestem synem milicjanta. O swoim yciorysie mwiem jasno wtedy, gdy ludziom nie przychodzio do ba, eby o takich rzeczach opowiada. Nie wstydz si swojego ycia ani ycia moich rodzicw - mwi jeszcze w 2008 r. Owsiak.

A w radiowej Trjce w 2013 r. podkreli: - Z ojcem i mam miaem bardzo dobr relacj. Ojciec by milicjantem i to spowodowao, e dobrze mnie wychowa. To by czowiek, ktry mia swj pogld na ycie, ale nigdy nie odczuwaem, ebym si "boksowa z trepem".Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!