Porozumienie Zielonogrskie: Arukowicz nie jest partnerem do rozmw. Rzuci w nas oskareniami

Zdaniem Porozumienia Zielonogrskiego to Bartosz Arukowicz zerwa negocjacje. - Na konferencji wygosi kilka tez, ktre wypaczaj przebieg rozmw. Prbowa oczerni nasz grup - mwi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogrskie. Dr Marek Twardowski, ktry prowadzi rozmowy, stwierdzi, e Arukowicz nie jest dla niego partnerem do rozmw.
- Wszystko miao spa na lekarzy. Minister jest fantastyczny. Tymczasem lekarze onkolodzy mwi, e to co stworzy minister, jest beznadziejne - mwi dr Marek Twardowski, czonek zarzdu Federacji na konferencji Porozumienia Zielonogrskiego (PZ).

- Przyszedem na te rozmowy i to, co zobaczyem, przeroso moje oczekiwania. To spotkanie miao si zakoczy porozumieniem, ale minister od pocztku nie zakada takiego scenariusza. Odpowiada "nie" albo w ogle si nie ustosunkowywa. To s kamstwa Arukowicza. Manipuluje opini publiczn. Chce zdewaluowa prac lekarzy - podsumowa.

Fiasko rozmw ministra z PZ

Przedstawiciele PZ nawizali do fiaska poniedziakowych rozmw z resortem zdrowia ws. funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w 2015 r. Oznacza to, e od 2 stycznia zamknitych moe by ok. 40 proc. gabinetw POZ w caej Polsce.

Minister zdrowia zarzuci PZ "prb szantau" innych lekarzy oraz pacjentw. Poinformowa te, e dziaacze Porozumienia Zielonogrskiego zgosili w poniedziaek kolejne dania, w tym zwikszenia finansowania podstawowej opieki zdrowotnej o 2 mld z. Zaznaczy, e dziwi to o tyle, e jeszcze 17 grudnia PZ zgadzao si na kwot 1,1 mld z, ktr proponuje resort zdrowia.

W tym roku kolejnych negocjacji MZ z lekarzami ju nie bdzie.

"Arukowicz nie jest partnerem do rozmw"

Negocjacje prowadzi dr Twardowski na wyran prob ministra, "bo on nie umie si dogada z Porozumieniem Zielonogrskim". - Byem na najdziwniejszych negocjacjach w moim yciu. Arukowicz nie jest partnerem do rozmw. Rozmawiaem z Sikorskim, z Relig, Kopacz, ale to by pewien poziom. Strony obie byy trudne, chciay si porozumie, ale rozmowy koczyy si porozumieniem. Praktyki zawsze, poza incydentem z roku 2010 byy otwarte - stwierdzi Twardowski.

Ostatnie rozmowy nie przyniosy jednak rezultatw. - Ochrona zdrowia jest niedofinansowana caa. Minister Religa dobrze mwi, bo chcia, eby skadka zdrowotna wynosia 13 proc. U nas jest 9 proc. Za tyle nikt zdroworozsdkowy nie jest w stanie zapewni dobrej opieki obywatelom - mwi Twardowski. - Prbuje si, zrzucajc win na lekarzy, sprawi wraenie, e rzd jest dobry. My walczc o swoje, walczymy o pacjentw. Oni przychodz do lekarza, a nie do rzdu. Nie moe by tak, e nie mamy naleytych rodkw, eby zdiagnozowa pacjenta - podsumowa Twardowski.

"Nie ma pacjentw, nie ma pienidzy"

Porozumienie nie chce da za wygran, bo jak twierdzi, pienidzy na leczenie w POZ w 2015 jest za mao. - W pierwszym etapie pan minister zabiera nam rodki na leczenie, bo 1 stycznia ponad 2,5 mln pacjentw zawieci si w systemie eWU na czerwono - mwi Krajewski. Jak wyjani ci pacjenci, nie bd mieli finansowanych wiadcze przez NFZ dopki nie zo deklaracji. - Nie ma pacjentw, nie ma pienidzy - doda.

- Pozostae rodki, ktre dokada pan minister, to s pienidze na narzdzia, dermatologi, okulistyk, obsug i informatyzacj. Razem tworz stawk kapitacyjn na kadego pacjenta to 136 z 80 gr. Tymczasem badanie dodatkowe, ktre bdziemy mieli wykonywa np. USG tarczycy czy jamy brzusznej, kosztuje od 50 do 100 z, spirometria to jest ok. 45 z. Jeli wykona te badania u kadego pacjenta, to one zjadaj t stawk kapitacyjn - podsumowa Krajewski.

Pacjent musiaby mie nalepk na czole: "nie dostaem si do POZ"

Krajewski stwierdzi, e Porozumienie nie zadao dodatkowo 2 mld z tak, jak mwi Arukowicz. - 2 mld pojawiy si dlatego, e po 17 grudnia minister zwoa konferencj, na ktrej poinformowa, e jeli praktyki bd zamknite po 1 stycznia, to za kad wizyt w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym NFZ bdzie paci 45 z. To my spodziewajc si 160 mln wizyt pacjentw, wyliczylimy, e ta kwota musi by 2 mld wysza - powiedzia Twardowski.

A swoj drog, powiem to jako byy dyrektor szpitala, pacjent musiaby mie nalepk na czole: "nie dostaem si do POZ" lub "jestem z POZ-u". Ja nie umiem odrni pacjentw. Dlatego wiem, e nie otrzymabym dodatkowego grosza - krytycznie oceni pomys wprowadzenia opaty 45 z Twardowski.

"Minister rzuci w nas oskareniami"

- Mymy mwili o stawce dodatkowej 11 z miesicznie na pacjenta i eby byy dodatkowe rodki np. dla chorych na cukrzyc - stwierdzi. - Generalnie pan minister rzuci w nas pewnymi oskareniami. Prbowa oczerni nasz grup, ktra reprezentuje 14 wojewdztw, a w kraju skupia 5 tys. przychodni - doda Krajewski.

Twardowski wyjani, e we wspomnianej kwocie 11 z s koszty utrzymania kliniki, personelu i przeprowadzenia dodatkowych bada. - Walczylimy to, eby aden lekarz w Polsce nie usysza, e oszczdza na zdrowiu pacjentw - mwi Krajewski.

- Moemy mie zdanie, e nieprzygotowane reformy uderzaj w moliwo sprawowania dobrej opieki nad pacjentem. Nie moemy pozwoli sobie na improwizacj - stwierdzi Krajewski i doda, e zwizkowcom zaleao na tym, aby sposb wprowadzania reformy przedyskutowa. Tymczasem dziaacze z porozumienia odnieli wraenie, "e pan minister szuka pretekstw, eby negocjacj zakoczy".Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!


Biekowska, Putin, wybory... [NAJLEPSZE MEMY ROKU] >>>