Biaoru rezygnuje z rozlicze z Rosj w rublach

Ze wzgldu na wci spadajcy kurs rubla Rosja zaczyna odczuwa presj take ze strony dotychczasowych sojusznikw. Prezydent Biaorusi Aleksander ukaszenka zada, by transakcje handlowe z Rosj byy rozliczane nie w rublach, tylko w euro albo dolarach.
Nie kopie si lecego, to zasada obowizujca take w polityce. Ale nawet tacy sojusznicy Kremla jak Aleksander ukaszenka nie poczuwaj si do lojalnoci, jeeli chodzi o wasn korzy gospodarcz. Jak donosi pastwowa agencja prasowa Belta, Biaoru w rozliczeniach z Rosj wybiera tward walut.

- Ju wczeniej powinnimy byli si domaga, eby Rosja pacia w twardej walucie - powiedzia ukaszenka, zaznaczajc, e jest zaniepokojony turbulencjami, jakie przeywa Rosja. - Nie wiadomo, jak rozwinie si rynek - powiedzia. - Nie bdziemy si ugania za Rosj - doda.

Poczeni uni

Rosj i Biaoru cz bardzo bliskie relacje gospodarcze i wraz z Kazachstanem tworz Euroazjatyck Uni Celn. Pomimo tego biaoruski prezydent wielokrotnie krytycznie wypowiada si o kondycji rosyjskiej gospodarki. Zawarta w roku 2010 przez Rosj i Biaoru unia celna, do ktrej rok pniej doczy Kazachstan, bya kamieniem milowym dla wzajemnych powiza gospodarczych. Miaa by ona take wschodni przeciwwag do Unii Europejskiej.

Przyja midzy Moskw a Miskiem przeya lekki wstrzs latem 2014 r., kiedy Biaoru i Kazachstan zignoroway rosyjskie embargo na import ywnoci z krajw zachodnich. Byo wrcz odwrotnie: Biaoru czerpaa i czerpie korzyci z tej sytuacji, zwikszajc swoje import z pastw UE. Towary te, po zaopatrzeniu w nowe etykietki i dokumenty, s reeksportowane do Rosji.

Kopoty gospodarcze Rosji

Rosja przeywa obecnie powane turbulencje gospodarcze ze wzgldu na spadajcy kurs rubla, bardzo niskie ceny ropy naftowej, zarysowujc si recesj i sankcje ogoszone przez Zachd w nastpstwie rosyjskiej polityki w odniesieniu do Ukrainy.

We wtorek (16.12) kurs rubla spad do poziomu niespotykanego od kryzysu 1998 r. Prezydent Rosji Wadimir Putin uwaa jednak, e rosyjska gospodarka jest stabilna.Artyku pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''