Abp Jdraszewski: Ateizm odbiera prawd. Bierze si z braku wiedzy, nie z jej nadmiaru

Tylko w Bogu mona odnale siebie. To, co daje religia, ateizm odbiera. Ateizm odbiera prawd, poczucie sensu istnienia, odbiera prawd dlaczego warto cierpie, powica si i mimo tylu trudnoci y - mwi w odzi abp Marek Jdraszewski.
- Ateizm odbiera prawd, poczucie sensu istnienia, prawd dlaczego warto cierpie, powica si i mimo tylu trudnoci y - mwi abp Marek Jdraszewski podczas pierwszego po wakacjach spotkanego spotkania z cyklu "Dialogi w Katedrze". Abp Jdraszewski zwrci uwag, e ateizm jest problemem wtrnym wobec teizmu, bo najpierw jest Bg, a dopiero potem czowiek, ktry stwierdza, e Boga nie ma. - Ateici twierdz, e to religia ogranicza wolno, mylenie, rozum i racjonalne spojrzenie na wiat. A przecie to wanie religia zachca do tego, by wiar pogbia intelektem. Wiara wrcz domaga si intelektu - podkreli metropolita dzki przypominajc, e pierwsze uniwersytety byy zakadane przez Koci.

Ateizm jako pudo

Zdaniem abpa ateizm nie jest pogbieniem duchowoci, lecz ograniczeniem si do pustki, ktrej symbolem moe by pudo, w ktrym czowiek zamyka si przed Bogiem i stworzonym przez niego wiatem. - Tylko w Bogu mona odnale siebie. To co daje religia, ateizm odbiera. Ateizm odbiera prawd, poczucie sensu istnienia, odbiera prawd dlaczego warto cierpie, powica si i mimo tylu trudnoci y - mwi abp Jdraszewski.

Gra si toczy o ycie wieczne

Hierarcha tumaczy, i nie mona kategorycznie powiedzie, e nie ma Boga, ycia wiecznego i Krlestwa Boego oraz, e o tym dowiemy si na pewno dopiero po mierci. Jednak, jak doda, ju dzi czowiek musi si za czym opowiedzie. - Jeli yjemy tak, jakby Bg istnia i opowiadamy si za dobrem, to nawet jeli Go nie ma, nic nie tracimy. Natomiast jeli yjemy tak, jakby Boga nie byo, a On jest, mamy wiele do stracenia - wskazywa abp Jdraszewski dodajc, e "przed nami ogromna stawka do wygrania - ycie wieczne, i to wanie rozum podpowiada nam rozwizanie".

Ludzie bez Boga nie maj fundamentw

Abp Marek Jdraszewski zaznaczy, e liczba osb wierzcych na wiecie wbrew przekonaniom utrwalanym w mediach zwiksza si. Powodem tego jest fakt, i tylko czowiek, ktry ma rozwinite wszystkie swoje sfery, moe osign peni swojego czowieczestwa, czyli sfer zmysow, etyczn i duchow - wyjania. - Ludzie bez Boga yj bez fundamentu. Wielk chwa Boga jest to, e stworzy czowieka, ktry moe powiedzie, e Boga nie ma - zaznaczy hierarcha.

Abp Jdraszewski oceni, e do ateizmu czsto prowadzi moe wanie brak wiedzy teologicznej i wynikajca z tego braku niewaciwa interpretacja Pisma witego. - To wanie brak wiedzy, a nie jej nadmiar, jak twierdz niektrzy, czsto staje si fundamentem pod ateizm - podkreli.

Ludzie pytaj, hierarcha odpowiada

,,Dialogi w Katedrze" to inicjatywa podjta przez archidiecezj dzk w Roku Wiary. Co miesic abp Marek Jdraszewski spotyka si w katedrze i odpowiada na pytania przysane przez internautw i zadawane przez zebranych w wityni wiernych.

Tematami kolejnych spotka bd: ,,Troska o ubogich" (10 padziernika), ,,Samotno i staro" (14 listopada) oraz ,,Sumienie" (12 grudnia).