"Jad karetk, a przede mn samochd staje na rodku skrzyowania. I nie ma jak go wymin... Albo wyklinaj nas..."

Nie zjedamy na boki, zbyt raptownie hamujemy, zatrzymujemy si na rodku drogi - jako kierowcy zbyt czsto niewaciwie reagujemy na karetk jadc na sygnale. Problem jest duy, bo - jak syszymy od ratownikw medycznych - w sposb niewaciwy zachowuje si wikszo kierowcw.
Kierowcy karetek to najczciej jednoczenie ratownicy medyczni. Marek Burak, ratownik z Wojewdzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, w karetce na drodze widzi wiele. - Czsto kierowcy nie patrz w lusterka i zajedaj nam drog. Zamiast zjecha na boczny pas, wjedaj przed karetk. I najwikszy problem: gwatowne hamowanie przed nami - mwi ratownik, jednoczenie kierowca.

Bywa, e do hamowania dochodzi w momencie, gdy ratownik w trakcie jazdy wykonuje czynnoci ratujce ycie. - Mog to by czynnoci, w czasie ktrych zajmujemy pozycj siedzc, ale czasem nawet stojc. I takie hamowanie bardzo przeszkadza i utrudnia - mwi inny z kierowcw, Piotr Jewsiejczyk, te ratownik.

Podkrela, e jeli siedzi za kierownic, to stara si informowa innych ratownikw, e jest przeszkoda, trzeba wcisn hamulec i moe by niebezpiecznie. - Przekazuj informacje: "uwaga, skrzyowanie" albo "skrcam w prawo". Co w tym stylu, cho nie zawsze jest to rozumiane, bo przecie w tym czasie wyj sygnay - mwi pan Piotr.

Chce przepuci karetk, staje na rodku drogi albo skrzyowania. A to bd

Ratownicy mwi nam, e problemy z tym, jak zachowa si na widok karetki, ma zdecydowana wikszo kierowcw. Zarwno modsi, jak i starsi, tak samo kobiety, jak i mczyni. Syszymy m.in. o takich kierowcach, ktrzy na widok karetki czy po jej usyszeniu zatrzymuj samochd na rodku drogi, a nawet na skrzyowaniu.

- Miaem tak sytuacje. Samochd stan na rodku skrzyowania, nie byo jak go wymin. Byo bardzo ciko i tak chwil to trwao. Potem nas zza kka przeprosi, ale przecie tu liczy si czas - mwi Jewsiejczyk. Jak podkrela, najwaniejsza jest jedna podstawowa zasada: patrze w lusterka. - Jest takie haso i takie happeningi si pojawiaj "Patrz w lusterka, motocykle s wszdzie". A ja bym doda: "Patrz w lusterka, ambulanse s wszdzie" - mwi nam ratownik.

S i tacy kierowcy, ktrzy pokazuj wulgarne gesty ratownikom z ambulansu

Najwaniejsze rady dla kierowcw: nie przeszkadza, regularnie spoglda w lusterka, zjeda na pobocze, jeli jest to moliwe, i absolutny zakaz "nicnierobienia", czyli stawania w miejscu, w ktrym akurat jestemy. - Jeli stanie jeden samochd, to jeszcze przejedziemy, bo traktujemy go jako przeszkod. Ale jak stanie takich samochodw kilka, jeden niejako obok drugiego, to jest tragedia, trzeba wykonywa szereg manewrw - przyznaj ratownicy.

Najprociej byoby puci karetk bokiem albo rodkiem midzy samochodami. Cho s i tacy kierowcy, ktrych widok karetki "wkurza" - pokazuj ratownikom rne gesty, czasami wulgarne. - Przeklinaj pod nosem, wygraaj piciami, ale my sobie tumaczymy to w ten sposb, e kiedy bdziemy jecha do niego, a wtedy nie bdzie wygraa - mwi Jewsiejczyk.

Kierowca karetki ma megafon: "Prosz zjecha na lewy pas"

Nie wszyscy kierowcy wiedz, e w karetkach s specjalne goniki: kierowca dojedajc do sznura aut moe powiedzie przez megafon np. "Kierowco czerwonej hondy, zjed na lewy pas" albo "Zjedamy na rodek i puszczamy karetk". - Niejednokrotnie z tego korzystamy - przyznaje Marek Burak.

Nie wiadomo do koca, dlaczego na drodze reagujemy tak, a nie inaczej. Chcemy pomc, a czsto nie wychodzi i jest wprost przeciwnie. - Moe to kwestia sabego przygotowania w trakcie kursu na prawo jazdy do reagowania w takich sytuacjach? - zastanawia si jeden z ratownikw. Instruktor nauki jazdy Maciej Kulka podkrela, e na kursach dla przyszych kierowcw s zajcia dotyczce pierwszej pomocy czy zasad bezpieczestwa ruchu drogowego. - Natomiast adna teoria nie zastpi praktyki. W wielu miejscowociach karetki pojawiaj si rzadko. I nie ma si co dziwi, e taki kierowca na widok karetki dostaje "mapiego rozumu" i nie wie, jak si zachowa - mwi Kulka.

Kulka zwraca natomiast uwag na pozytywne zjawisko, ktre zauwaa. - Coraz czciej kierowcy informuj si przez CB-radio. Mwi np. "Suchajcie, jedzie pogotowie na sygnale, rbcie miejsce rodkiem". I wtedy wszyscy zostawiaj miejsce, albo zjedamy do prawej. I nawet jeli kto nie ma CB-radia, a widzi, jak si zachowuj inni, przed nim, to on robi tak samo - mwi instruktor. Bo kady sposb jest dobry, wane by by skuteczny i by karetka nie musiaa raptownie hamowa z pacjentem w rodku czy dopiero po niego jadc.

- Zawsze powinnimy sobie zdawa spraw, e karetka jedzie do interwencji, bo gdzie kto potrzebuje pomocy. Dzisiaj kto inny jej potrzebuje, a jutro moesz jej potrzebowa take ty - mwi dyrektor lubelskiego pogotowia Zdzisaw Kulesza.