"Licz, e Belka nie bdzie ubiega si o kolejn kadencj" - Hausner po raz pierwszy od wybuchu afery tamowej

- Oczekuj, e (Belka -red.) publicznie powie, co chce osign przez najblisze dwa lata. No i w kocu licz na jego jasn deklaracj, e nie bdzie ubiega si o kolejn kadencj - tak prof. Jerzy Hausner komentuje w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" tre ujawnionej rozmowy prezesa NBP z szefem MSW Bartomiejem Sienkiewiczem. To pierwsza wypowied w tej sprawie tego czonka Rady Polityki Pieninej.
Prof. Hausner jest jedn z osb, o ktrych Belka rozmawia z ministrem Sienkiewiczem. Wedug sw prezesa NBP, Hausner mia by "piwotalnym" czonkiem Rady Polityki Pieninej. "I wtedy piwotalny czonek Rady Polityki Pieninej, czyli Hausner, zgodzi si. Piwotalny wanie. On jest, k... ma... A patrz, jak on si temu ch... podoba, e on jest piwotalny?" - mwi Belka.

Do tej pory prof. Hausner nie komentowa treci tej rozmowy. Zdecydowa si jednak dopiero teraz na rozmow z "Tygodnikiem Powszechnym". - Rozmowa wywoaa znaczc szkod publiczn - mwi Pawowi Reszce. - Jej efektem jest obnienie wiarygodnoci NBP jako niezalenej instytucji publicznej, instytucji szczeglnego publicznego zaufania.

Belka? "Nie powinien ubiega si o kolejn kadencj"

Prof. Hausner podkrela, e przede wszystkim oczekuje po obecnym prezesie NBP, e ten publicznie powie, co chce osign przez najblisze dwa lata - do koca swojej kadencji. Ta upywa p roku po kocu kadencji Rady Polityki Pieninej. - No i w kocu licz na jego jasn deklaracj, e nie bdzie ubiega si o kolejn kadencj. To wany element publicznej przyzwoitoci i przyjcia na siebie odpowiedzialnoci za to, co si stao - mwi Hausner.