Wielowieyska: Dlaczego mamy si kierowa zadowoleniem Camerona czy Amerykanw? Przesada

Dominika Wielowieyska nie chce dymisji min. Radosawa Sikorskiego. Jak mwia w TOK FM, szef polskiej dyplomacji, w podsuchanych rozmowach, nie powiedzia nic ?co naruszaoby polsk racj stanu?. - Leszek Miller powiedzia, e Sikorskiego skrytykowa David Cameron, a Amerykanie s niezadowoleni. Ale przecie nie mona dymisjonowa ministra, bo Amerykanie s niezadowoleni albo Cameron si obrazi!
Leszek Miller w rozmowie z "Gazet Wyborcz" oceni, e Bartomiej Sienkiewicz i Radosaw Sikorski powinni zosta zdymisjonowani. Przewodniczcy SLD, uzasadniajc potrzeb dymisji szefa polskiej dyplomacji, stwierdzi, e po publikacjach rozmw z podsuchw premier Wielkiej Brytanii "David Cameron ju ostro skrytykowa Sikorskiego, a Amerykanie robi dobr min, ale takie rzeczy nie pozostaj bez ladu".

- No przepraszam bardzo, dlaczego mamy si kierowa zadowoleniem Davida Camerona czy Amerykanw? Gdyby Sikorski powiedzia co, co naraaoby na szwank polsk racj stanu albo byoby sprzeczne z polsk racj stanu... Ale podsuchane rozmowy nie s adnym powodem do dymisji - komentowaa w TOK FM Dominika Wielowieyska.

Wedug dziennikarki "Gazety Wyborczej", obecnie jednym powodem usprawiedliwiajcym odejcie z rzdu Radosawa Sikorskiego byaby nominacja na prestiowe stanowisko w polityce midzynarodowej.

- Przecie nie mona dymisjonowa ministra, bo Amerykanie s niezadowoleni albo David Cameron si obrazi. Wydaje mi si to spor przesad - podsumowaa gospodyni "Poranka Radia TOK FM".

Sienkiewicz to inna sprawa

Wielowieyska zupenie inaczej ocenia pomys dymisji min. Bartomieja Sienkiewicza. Bo jak przypomniaa, to e przez rok podsuchiwano i nagrywano rozmowy wanych politykw, to kompromitacja sub specjalnych. A ich zwierzchnikiem jest przecie min. Sienkiewicz.

- Drugim powodem jest oczywicie do kompromitujca tre rozmowy midzy Bartomiejem Sienkiewiczem a prezesem NBP Markiem Belk - ocenia dziennikarka.