Wrblewski: Krzyyk nad gabinetem? A dlaczego nie? Zamiast zyma si na lekarzy, pozwlmy im funkcjonowa

- Zamiast zyma si na lekarzy i mwi, e ich dziaania s szkodliwe i niezgodne z etyk lekarsk, trzeba stworzy system, w ktrym ci ludzie bd mogli funkcjonowa - mwi w Poranku Radia TOK FM Tomasz Wrblewski, komentujc kolejne kontrowersje wok klauzuli sumienia. - Syszaem wymiewanie si, e lekarz bdzie mia krzyyk albo pksiyc nad gabinetem. Dlaczego nie? - wskazywa.
- Fakt, e teraz odkrywamy, e ludzie maj przekonania i wiar, jest zabawny - stwierdzi w Poranku Radia TOK FM Tomasz Wrblewski z Warsaw Enterprise Institute, think-tanku Zwizku Przedsibiorcw i Pracodawcw. Komentowa w ten sposb kontrowersje wok lekarskiej klauzuli sumienia i ostatni reporta "Wprost".

''Oksymoron na dzi: katolicki humanitaryzm. Chazan i Cejrowski to kompletne zaprzeczenie idei ewangelicznej'' [BLOG] >>>

- Nic dziwnego, e s lekarze, ktrzy s wierzcymi katolikami i co jest w ich sumieniu. To zjawisko bdzie si raczej pogbiao - przekonywa. Zauway, e w Polsce problem etyki lekarskiej i tak nie jest duy, bo nie mamy wielu muzumanw, ortodoksyjnych ydw czy innych grup majcych specyficzne procedury medyczne warunkowane religijnie.

"Jeszcze nigdy w historii nie udao si w ludziach wytpi wiary"

- Zamiast zyma si na lekarzy i mwi, e to szkodliwe i niezgodne z etyk lekarsk, trzeba stworzy system, w ktrym ci ludzie bd mogli funkcjonowa. Bo jeszcze nigdy w historii nie udao si w ludziach wytpi wiary - zaznaczy.

- Syszaem wymiewanie si, e lekarz bdzie mia krzyyk albo pksiyc nad gabinetem. Dlaczego nie? Dlaczego nie stworzy sytuacji, w ktrej bdziemy si czu u lekarza bardziej komfortowo, bo bdziemy wiedzie, czy podpisa klauzul sumienia? - pyta Wrblewski. - To jest kierunek, w jakim powinien pody rzd. Trzeba kierowa pacjentw do okrelonych lekarzy, a nie napuszcza jednych przeciw drugim - skwitowa.