Czy F-16 obroni polskie niebo? Niekoniecznie. "Wystarcz dwie tony gruzu i s uziemione"

- Samoloty F-16 w wersjach, ktre posiadamy, byy nowoczesne, kiedy je kupowalimy. Jednak wiat szybko idzie do przodu - mwi w Radiu TOK FM Wojciech uczak, wydawca i ekspert lotniczy. Jego zdaniem chluba polskiego lotnictwa wcale nie gwarantuje nam bezpieczestwa. Nawet na misje NATO wysyamy samoloty rosyjskiej konstrukcji.
- Wszyscy politycy mocno chwal si naszymi F-16. Ale sprawa jest dyskusyjna - przyzna w Radiu TOK FM Wojciech uczak, wiceprezes Agencji Lotniczej Altair, wydawca magazynw "Raport" i "Skrzydlata Polska".

- Samoloty F-16 w wersjach, ktre posiadamy, byy nowoczesne, kiedy je kupowalimy. Jednak wiat szybko idzie do przodu - zaznaczy ekspert. I sugerowa, e amerykaskie myliwce wcale nie zwikszyy wydatnie moliwoci obronnych polskiego lotnictwa. Dlaczego?

"Wystarczyoby zrzuci 2,5 tony gruzu na pas startowy..."

uczak zwrci uwag, e w prowadzonych przez Polakw misjach patrolowych nad pastwami batyckimi bior udzia nie F-16, ale MiG-29 rosyjskiej konstrukcji. - F-16 to samoloty o specyficznym systemie obsugi i bazowania. Maj bardzo nisko pooony wlot powietrza do silnika. Wystarczyoby zrzuci 2,5 tony gruzu na pas startowy i te samoloty byyby uziemione. Pas wymaga absolutnej czystoci - wyjania ekspert.

Dlatego bazowanie F-16 wymaga specjalnych "odkurzaczy". Polska ma dwa takie urzdzenia czyszczce pasy startowe w bazach w asku i podpoznaskich Krzesinach. Aby wysya amerykaskie myliwce do Litwy, naleaoby przebazowa tam "odkurzacz". A to kopotliwe.

F-16 ograniczyy polskie moliwoci obronne?

Jednak wymagania techniczne F-16 rzutuj take na polskie moliwoci obronne. uczak tumaczy, e dotychczas polska strategia obronna opieraa si na rozproszeniu si powietrznych, aby trudniej byo je zlokalizowa i zniszczy. Dominujce swego czasu w polskim lotnictwie rosyjskie samoloty mogy korzysta ze znajdujcych si w caym kraju tzw. DOL, drogowych odcinkw lotniskowych. F-16 nie maj takich moliwoci, bo ldowanie na nieoczyszczonym fragmencie drogi mogoby si skoczy powan awari silnika.

- Szwedzi maj taki system, e lduj na autostradach, obok nich s niewielkie punkty zaopatrzenia, gdzie odtwarzaj zdolno bojow Gripenw - zaznacza uczak. To wanie m.in. z Gripenami w przetargu wygray F-16. - Wybr tego typu samolotu podyktowany by wzgldami politycznymi - podkrela go Radia TOK FM.

"Polskie bazy s oczywistym obiektem ewentualnego ataku"

- Dzi mamy dwie bazy na wzr amerykaski, jakbymy yli w gbi USA, gdzie uderzenie lotnicze jest wykluczone - wskazywa ekspert. - A polskie bazy s oczywistym obiektem ewentualnego ataku. Nie lotniczego, rakietowego. Trzy minuty i tych baz nie ma - mwi.

Za kilka lat polsk flot powietrzn mog wzmocni kolejne amerykaskie maszyny. - Minister Siemoniak podj pocztkowo decyzj, aby zrezygnowa z Su-22, samolotw uderzeniowych, ktre w dzisiejszych czasach mog wyj w powietrze, ale misje bojowe na tych samolotach oznaczaj niemal samobjstwo - wyjania ekspert. Stare poradzieckie maszyny miay zastpi samoloty bezzaogowe. Tak si jednak nie stanie. Teraz MON mwi o 64 samolotach pitej generacji. Najbliej ich seryjnej produkcji s USA, Rosja, Indie i Chiny. uczak zasugerowa, e wybr z powodw politycznych znw padnie na amerykask konstrukcj.