Pastafarianizm - religia czy kpina? "Pacjenci szpitala psychiatrycznego te wierz w urojon rzeczywisto"

Po decyzji sdu MAiC musi ponownie rozpatrzy wniosek Polskiego Kocioa Latajcego Potwora Spaghetti o wpis do rejestru wyzna. Ale wg dr. Pawa Boreckiego z Katedry Prawa Wyznaniowego UW pastafarianie nie maj wielkich powodw do radoci. - Sdz, e minister podtrzyma stanowisko negatywne. Idea tego kocioa ma na celu kompromitacj tradycyjnych form religijnoci, zwaszcza chrzecijastwa - mwi w TOK FM. - Jeeli pan nie wierzy, e my wierzymy, to jest pan czowiekiem maej wiary - ripostowa rzecznik polskich pastafarian.
Zdaniem dr. Pawa Boreckiego z Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego Polski Koci Latajcego Potwora Spaghetti nie ma specjalnych powodw do radoci po wczorajszym postanowieniu Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie. Cho decyzj sdu wniosek pastafarian o rejestracj zwizku wyznaniowego musi by ponownie rozpatrzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

- Na miejscu wnioskodawcw nie otwierabym jeszcze szampana. Sdz, e minister podtrzyma stanowisko negatywne i prawdopodobnie wniesie rodek odwoawczy do Naczelnego Sdu Administracyjnego - mwi w TOK FM.

Kpina?

Opinia eksperta nie ostudzia radoci Andrzeja Kuliskiego, rzecznika Polskiego Kocioa Latajcego Potwora Spaghetti. - To prawdziwy triumf praworzdnoci. Jeeli pastwo gwarantuje wolno wyznania i jeli spenilimy wszystkie formalne wymagania potrzebne do rejestracji, to nie widz powodu, eby nam odmawia.

MAiC odmwio przed rokiem rozpatrzenia wniosku polskich pastafarian, bo powoani przez resort eksperci uznali, e koci nie zosta utworzony w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej i mona go uzna za parodi religii.

Z tak opini zgadza si dr Borecki. - Stawiam hipotez, z ktr oczywicie mona si nie zgadza, e sama idea Kocioa Latajcego Potwora Spaghetti ma na celu kompromitacj tradycyjnych religii, form religijnoci - zwaszcza chrzecijastwa. S rodowiska ateistyczne, ktre odnosz si wrogo do religii - zwaszcza do Kocioa katolickiego. To mnie specjalnie nie dziwi, bo Koci czsto nie prezentuje postawy dialogu. Ale to nie znaczy, e mam by pozbawiony krytycyzmu w ocenie takich zachowa rodowisk ateistycznych. Nie mog ignorowa, jako czowiek odpowiedzialny, historycznych warunkw narodzin tego ruchu. Pocztki wystawiaj pastwu negatywne wiadectwo - argumentowa.

Konstytucyjne gwarancje to nie wszystko

Wedug eksperta z Katedry Prawa Wyznaniowego UW konstytucyjne gwarancje wolnoci wyznania automatycznie nie rozwizuj "problemu" z rejestracj pastafarian jako zwizku religijnego. - Przepraszam za uycie mocnego porwnania, ale pacjenci szpitala psychiatrycznego te wierz w urojon rzeczywisto. Ten ruch jest sprytn form wykazania niedorzecznoci tradycyjnych wierze religijnych, ktre istniej od wiekw - stwierdzi dr Borecki w programie "OFF Czarek".

I podpowiedzia wyznawcom Polskiego Kocioa Latajcego Potwora Spaghetti, by zarejestrowali swoj dziaalno na podstawie Prawa o stowarzyszeniach, a nie przepisw dotyczcych zwizkw wyznaniowych.

- Prosz mi wybaczy, ale nie wierz w wiarygodno wnioskodawcw. Mwi o subiektywnych odczuciach, w tym wypadku nie bdzie masowej konwersji. Niech koci sobie dziaa, zobaczymy, jak dugo bdzie ywotny.

"Czowiek maej wiary"

Oceny dr. Boreckiego wyranie zirytoway rzecznika polskich pastafarian. - Nasza wiara jest bardzo, bardzo gboka. Jeeli pan nie wierzy, e my wierzymy, to jest pan czowiekiem maej wiary. Nam nie chodzi o to, eby nagle wszyscy zaoyli na gowy durszlaki. My chcemy mie swj koci i konstytucja nam to gwarantuje! Rejestracja naszego kocioa bdzie wiadczya o tym, e Polska ley w obszarze pastw Zachodu a nie Wschodu, w obszarze pastw tolerancyjnych i przestrzegajcych prawa - uwaa Andrzej Kuliski.

W marcu 2013 roku, kiedy MAiC odmwio rozpatrzenia wniosku o rejestracj Polskiego Kocioa Latajcego Potwora Spaghetti, pastafarianie zapowiedzieli, e jeli bdzie trzeba zaskar polskie pastwo do trybunau w Strasburgu. Koci powsta w 2005 roku z inicjatywy Amerykanina Bobby'ego Hendersona.