Paradowska do ministra: "To ile w kocu dostaj dzisiaj osoby niepenosprawne?". "820 z plus 600 z plus..."

- Jaka jest dopata pastwa dla osoby niepenosprawnej? Bo ogldajc telewizj, mog nabra przekonania, e dostaj 820 z i nic wicej. A za to nie da si y - pytaa ministra pracy i polityki spoecznej Janina Paradowska w Poranku TOK FM. I minister zacz wylicza...
- Do tej pory dalicie pastwo tak propagand, e w spoeczestwie jest przekonanie, e te osoby protestujce w Sejmie yj za 820 z miesicznie, nie majc innej pomocy ze strony pastwa... - zarzucia ministrowi pracy i polityki spoecznej Janina Paradowska w Poranku TOK FM.

A Wadysaw Kosiniak-Kamysz broni rzdu: - Jak dziecko koczy 18 lat, to jest renta socjalna, ok. 700 z brutto, i do tego zasiek pielgnacyjny w wysokoci 153 z. Do tego dochodzi PFRON, czyli aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych, dofinansowywanie zatrudnienia na rynku chronionym i otwartym, i wiadczenia rehabilitacyjne, finansowanie sprztu rehabilitacyjnego z dopat ze strony osoby niepenosprawnej czy jej rodziny. redni koszt turnusu to 1500 z i jest do tego dopata do 1300 z i dopata dla opiekuna ok. 700 z.

Stradowski: "Wydatki na niepenosprawnych, czyli magia cyfr" >>>

Ile to w sumie?

- To ile taka osoba dostaje w sumie dofinansowania? Bo ogldajc to, co widz w telewizji, mog nabra przekonania, e te osoby dostaj 820 z i nic wicej. A za to nie da si y - zarzucia Paradowska.

- Jeeli wzilibymy mam z synem 19-20 letnim, to jest to 820 z plus ponad 600 z plus 153 z. Do tego dochodzi moliwo korzystania z programw doywiania, pomocy spoecznej, zasikw celowych, wsparcie z PFRON, gdzie mona stara si o dofinansowanie. Ale tam jest indywidualne podejcie realizowane przez powiaty, ktre my wspfinansujemy w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Do tego dochodzi moliwo skorzystania z 1 procenta i s indywidualne konta dla wszystkich niepenosprawnych - wylicza Kosiniak-Kamysz.

Propozycja rzdowa? "Ostateczna"

Pierwsze czytanie projektu ustawy podwyszajcej wiadczenia pielgnacyjne dla rodzicw dzieci niepenosprawnych odbdzie si 1 kwietnia na posiedzeniu sejmowej komisji polityki spoecznej i rodziny. Projekt przewiduje, e wiadczenie pielgnacyjne dla rodzicw, ktrzy rezygnuj z pracy, by opiekowa si niepenosprawnymi dziemi, od maja wzronie do 1 tys. z, od 2015 r. - do 1,2 tys., a od 2016 r. - do 1,3 tys. z netto.

- Wszystko wskazuje na to, e ta ustawa bdzie przegosowana w przyszym tygodniu. Dla nas ta propozycja to jedyna moliwo przypieszenia spenienia naszej obietnicy dojcia do minimalnej pensji. To nasza ostateczna propozycja - stwierdzi w TOK FM Kosiniak-Kamysz.

- Czyli rodzice z dziemi bd siedzieli w Sejmie do Wielkanocy? - zarzucia Paradowska. - To decyzja tych osb w Sejmie. Nasza propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. Ona nie spenia ich w peni, ale w znaczcy sposb przyspiesza dojcie do minimalnej pacy, ktr mielimy osign w 2016 roku.