Sekielski: "Mówicie, że katastrofa, państwo się wali, a z drugiej strony stać nas na socjal...". Duda na to: "Bo rządy złe"

- Dobre, proobywatelskie rządzenie, jest konieczne, ponieważ mamy ujemny przyrost naturalny. Rodzina musi znaleźć się na pierwszym miejscu - mówił w Poranku Radia TOK FM Andrzej Duda z PiS, komentując nowy program partii. Poseł mówił m.in. o postulacie przekazywania 500 zł na każde dziecko. - To będzie rzeczywista, wymierna pomoc - przekonywał.
- Wyższe pensje, niższy wiek emerytalny, mieszkania, wsparcie dla rodzin, miliony nowych miejsc pracy. Polska będzie rajem - skomentował w Poranku Radia TOK FM nowy program PiS Tomasz Sekielski. - Mamy nadzieję, że tak się stanie - przyznał Andrzej Duda, poseł PiS.

"Chcemy pomóc rodzinom w ich bieżącej sytuacji finansowej"

Zdaniem Dudy w latach 2005-2007 PiS "udało się utworzyć 1,2 mln miejsc pracy". - Bezrobocie spadło z 17,5 do 11 proc. Myśmy obniżyli podatek dochodowy, zlikwidowali podatek spadkowy, myśmy obniżyli składkę rentową. Wzrosły wynagrodzenia. To były realne działania i jesteśmy przekonani, że teraz takie dobre, proobywatelskie rządzenie jest możliwe - wyjaśniał Duda.

- Ono jest konieczne, ponieważ mamy ujemny przyrost naturalny i rodzina musi znaleźć się na pierwszym miejscu - kontynuował poseł PiS. - To rodzinę trzeba wspomagać, bo to najmniejsza wspólnota, która decyduje o naszej wydolności życiowej. Program polityki musi być ukierunkowany na rodzinę i nasz program jest w całości ukierunkowany na rodzinę. Chcemy pomóc rodzinom w ich bieżącej sytuacji finansowej, pomóc im w wychowaniu dzieci - mówił polityk.

Chodzi o postulat przyznania 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. - W rodzinach biednych, które są w złej sytuacji materialnej, pieniądze będą już od pierwszego dziecka. To będzie rzeczywista, wymierna pomoc - przekonywał Duda. - Zwłaszcza tam, gdzie jest trudniej, na terenach wiejskich, gdzie najwięcej jest dzieci, które nie dojadają. A tam są rodziny, które nie są w stanie co drugi dzień zapewnić dziecku posiłku, w którym jest mięso, drób czy ryby - zaznaczył gość Poranka Radia TOK FM.

"Katastrofa, państwo się wali, a stać nas na pełny socjal"

- Jak słyszę, ile dacie Polakom, jeśli będziecie rządzić... Tak myślę, że sytuacja Polski jest bardzo dobra, że stać nas na pomaganie innym, obniżanie wieku emerytalnego. Z jednej strony mówicie, że katastrofa, państwo się wali, a z drugiej stać nas na pełny socjal - powątpiewał Sekielski.

- Państwo się wali, dlatego że jest źle rządzone. Właściwie nie jest rządzone, tylko administrowane - stwierdził Duda. - Gdyby było rządzone, może byłoby inaczej. Indolencja, którą pokazują ostatnie lata rządów Donalda Tuska, jest porażająca. Dziś wychodzi z każdego kąta, bo zwijanie Polski powiatowej, likwidowanie ludziom szans życiowych to zbrodnia - grzmiał Duda.

- Co to jest zwijanie Polski powiatowej? - zdziwił się Sekielski. - Proszę pojechać do miejscowości powiatowej, nawet pod Warszawą, zapytać ludzi, ile jest pracy. W ich miejscowościach, nie w Warszawie - odparł poseł PiS.

Co proponuje PiS?

W sobotę podczas kongresu programowego Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swój nowy program. Za dziedziny priorytetowe uznano zdrowie, pracę i rodzinę. Jakie są najważniejsze punkty nowego planu politycznego PiS?

1. PiS planuje reformę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier miałby uzyskać prawo wydawania ministrom "wiążących poleceń" oraz uchylania ich aktów. Program zakłada zmiany w układzie resortów. Minister sprawiedliwości ponownie pełniłby funkcję prokuratora generalnego. Program przewiduje głęboką reformę prokuratury.

2. PiS za potrzebne uważa ograniczenie do dwóch kadencji pełnienie funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po przerwie trwającej kadencję mogliby kandydować ponownie.

3. PiS zamierza wdrożyć program modernizacji służb mundurowych. Policja miałaby przejąć kompetencje i środki Inspekcji Transportu Drogowego, zaś Centralne Biuro Śledcze zostałoby wyłączone z Komendy Głównej Policji i przekształcone w samodzielną jednostkę. Za konieczną uznano reorganizację BOR, ABW, CBA i SKW.

4. PiS deklaruje zachowanie jako waluty złotego; proponuje "sanację finansów publicznych" i przebudowę systemu podatkowego. Zdaniem PiS trzeba powrócić do niższych stawek VAT. Zapowiedziano wprowadzenie trzeciej stawki w podatku PIT - 39 proc. od dochodów powyżej 300 tys. zł rocznie. Podatnik inwestujący w nowe miejsca pracy i tworzący je mógłby jej uniknąć, odliczając kwotę wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania. Partia chce także opodatkować instytucje finansowe i hipermarkety oraz postuluje reindustrializację Polski.

5. Program zakłada, że Polska powinna wydawać na politykę prorodzinną ok. 4 proc. PKB. PiS zobowiązuje się wprowadzić comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 zł na drugie i na kolejne dzieci do 18. roku życia. Chce też zwiększenia dostępu do świadczeń rodzinnych, zerowej stawki VAT na ubrania dziecięce, wydłużenia urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

6. Płaca minimalna nie mogłaby być mniejsza niż 50 proc. średniej płacy w gospodarce narodowej. Partia obiecuje ponad 1,2 mln nowych miejsc pracy dla młodych, co miałby umożliwić Narodowy Program Zatrudnienia. Zakłada on m.in. obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w gminach szczególnie dotkniętych bezrobociem i preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół.

7. PiS zakłada m.in. likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia. Resort zdrowia miałby przygotowywać plan finansowania świadczeń łącznie z planem podziału środków na poszczególne województwa. PiS obiecuje też stworzenie sieci szpitali. "Żaden szpital nie zostanie przy tym zamknięty, nie dopuścimy też do dalszej komercjalizacji i prywatyzacji szpitali" - deklarują politycy partii.

8. PiS proponuje zmiany w systemie emerytalnym, czyli dobrowolność wyboru między OFE a ZUS; postuluje referendum w tej sprawie. Chce też odejścia od reformy wydłużającej wiek emerytalny do 67 lat i powrót do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

9. PiS zakłada likwidację gimnazjów i przywrócenie ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich liceów; odejście od obowiązku szkolnego dla sześciolatków; zmiany programów nauczania w szkołach; zmianę statusu zawodowego nauczycieli, którzy staliby się pracownikami państwowymi i korzystaliby z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

10. Zdaniem PiS przynajmniej 1,2 proc. PKB powinno trafiać na finansowanie polskiej nauki. Partia opowiada się za przywróceniem zintegrowanych studiów pięcioletnich oraz za bezpłatnym drugim kierunkiem studiów.

Skrót programu PiS punkt po punkcie znajdziesz tutaj >>>

Cały dokument zawierający propozycje programowe PiS znajdziesz natomiast tutaj >>>