RPO: Orodek w Gostyninie niegotowy na przyjcie najgroniejszych przestpcw

Rzecznik praw obywatelskich alarmuje, e orodek w Gostyninie, do ktrego maj trafia szczeglnie niebezpieczni przestpcy, jest nieprzygotowany. - Niedoskonaoci bd musiay by usunite, jeli orodek ma dziaa - mwia w TOK FM prof. Irena Lipowicz. Wtpliwoci budzi m.in. kto bdzie pracowa w Gostyninie. - Czy personelem tego orodka maj by funkcjonariusze pastwa czy prywatna firma ochroniarska - wyjania RPO.
Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz nigdy nie krya, e tzw. ustawa o bestiach budzi jej wtpliwoci. Nie jest wykluczone, e skieruje w tej sprawie wniosek do Trybunau Konstytucyjnego. Jak mwia w programie "OFF Czarek", gotowa jest "podstawowa konstrukcja wniosku". - Jutro spotykam si z panem premierem. Chc przedstawi szefowi rzdu, ktre elementy ustawy mog by zakwestionowane przez TK. Zaproponuj te propozycje autopoprawki rzdu. Bo jeeli rzd uwaa, e pastwo utrzymuje tego typu ustawy, wska elementy wymagajce poprawki.

Ale przepisy to niejedyny problem zwizany z ustaw, ktra pozwala na izolowanie najbardziej niebezpiecznych przestpcw. Eksperci z biura RPO sprawdzili, czy orodek w Gostyninie jest przygotowany na przyjcie przestpcw. - Nasza ocena jest bardzo krytyczna. W naszym przekonaniu orodek nie jest dobrze przygotowany - przyznaa prof. Lipowicz.Wtpliwoci budzi m.in. sytuacja osb, ktre obecnie przebywaj w Regionalnym Orodku Psychiatrii Sdowej w mazowieckim Gostyninie. - Nie moe by tak, e osoby, ktre nie popeniy tak strasznych przestpstw, bd miay gorsze warunki. e zostan przesunite, eby zrobi miejsce dla tych, ktrzy popenili najstraszniejsze przestpstwa. Wtpliwoci budzi te to, czy personelem orodka maj by funkcjonariusze pastwa czy np. prywatna firma ochroniarska. A taki pomys te si pojawia. I budzi moje powane wtpliwoci. W Polsce przecie nie ma sprywatyzowanych zakadw karnych, Ju wystosowaam pismo w tej sprawie - mwia rzecznik praw obywatelskich.

Wniosek o skierowanie Mariusza T. do orodka w Gostyninie bdzie rozpatrywany przez sd w Rzeszowie 3 marca. To pierwsza osoba, ktrej dotycz przepisy ustawy przyjtej przez Sejm w padzierniku 2013 roku.