Jest ledztwo w sprawie umowy na dostarczanie przesyek dla sdw i prokuratur. Zawiadomienie zoya Poczta Polska

CBA na zlecenie Prokuratury Okrgowej w Krakowie wzio pod lup przetarg na dostarczanie korespondencji z sdw i prokuratur. Przesyki od stycznia dostarcza ju nie Poczta Polska, ale Polska Grupa Pocztowa wsplnie z Inpostem i z Ruchem. To Poczta Polska zoya zawiadomienie w prokuraturze.
Teoretycznie, po zoeniu takiego zawiadomienia, ledczy mogli podj czynnoci sprawdzajce i uzna, e ledztwo nie jest potrzebne. Zdecydowali jednak inaczej. Std decyzja o wszczciu ledztwa, ktre bdzie prowadzone pod nadzorem Wydziau do Spraw Przestpczoci Gospodarczej Prokuratury Okrgowej w Krakowie. Czynnoci na zlecenie prokuratury wykonuje CBA.

"Nie maj placwek w kadej gminie"

Gwny zarzut z zawiadomienia Poczty Polskiej dotyczy zoenia nieprawdziwego owiadczenia, e Polska Grupa Pocztowa wsplnie z partnerami ma placwki w kadej gminie - a taki by wymg przetargu. Zdaniem Poczty Polskiej, wcale tak nie jest - pono s gminy, w ktrych nowy operator swoich placwek jednak nie ma. - Cay czas podkrelamy, e Poczta Polska jest jedyn firm, ktra ma placwki w kadej gminie - mwi nam Zbigniew Baranowski, rzecznik Poczty Polskiej. I podkrela, e jego firma podejmuje wszelkie kroki prawne, by udowodni swoj racj.

Analiza dokumentacji, przesuchania wiadkw

Sprawa bdzie wyjaniania. Jak powiedziaa nam prokurator Bogusawa Marcinkowska, chodzi m.in. o zabezpieczenie i analiz caej dokumentacji przetargowej, ale te przesuchania wiadkw. Na razie trudno przewidzie, ile takie postpowanie moe potrwa. Jest prowadzone w kierunku artykuu 297 paragraf 1 Kodeksu Karnego, a artyku brzmi tak: "Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) od organu lub instytucji dysponujcych rodkami publicznymi - kredytu, poyczki pieninej (...) lub z gwarancji lub podobnego wiadczenia pieninego na okrelony cel gospodarczy, instrumentu patniczego lub zamwienia publicznego, przedkada podrobiony, przerobiony, powiadczajcy nieprawd albo nierzetelny dokument (...) podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5".

Sprawa przetargu na dostarczanie przesyek z sdw i prokuratur budzi ogromne emocje. Polska Grupa Pocztowa twierdzi, e wikszych problemw z dostarczaniem przesyek nie ma. Ale z sygnaw, ktre dostajemy od Pastwa wynika, e kopoty jednak s. O problemach z listami z sdw, z awizami i odbieraniem przesyek pisali do nas m.in. radcowie prawni, adwokaci, tumacze sdowi i biegli, ktrzy na co dzie wsppracuj z sdownictwem.

Prezes PGP: "Tego typu zarzuty Poczty Polskiej to cakowita desperacja"

Dostalimy owiadczenie od prezesa PGP, Leszka ebrowskiego, w sprawie wszcztego przez prokuratur ledztwa. "To stara sprawa, w dodatku zostaa wnikliwie zbadana przez Centrum Zakupw dla Sdownictwa oraz Krajow Izb Odwoawcz. Tego typu zarzuty Poczty Polskiej to cakowita desperacja" - pisze w owiadczeniu ebrowski.

"Zawiadomienie Poczty Polskiej byo wynikiem bdnego odczytania Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia i niezauwaenia wyjanie Centrum Zakupw dla Sdownictwa" - pisze dalej prezes PGP. Jak podkrela, obie instytucje, czyli zarwno Centrum Zakupw, jak i Krajowa Izba Odwoawcza w wyroku potwierdziy, e zgodnie z warunkami zamwienia moliwe byo posugiwanie si placwkami innego operatora ni PGP (chodzi o InPost i RUCH S.A.). Co wicej, dopuszczalne byo rwnie wskazanie placwek, ktre dopiero bd otwarte w przyszoci (w czasie wykonywania umowy, a nie w czasie skadania ofert).

"Owiadczenie PGP zostao zoone zgodnie z prawd i prawem" - zapewnia Leszek ebrowski.

Nowy blog - Anna Gmiterek-Zabocka zajmie si Twoj spraw! >>
Kliknij, by przeczyta artyku