Niemiecka prasa: Polscy biskupi wzywają do łamania artykułu 33. konstytucji

Lewicowy niemiecki dziennik "Neues Deutschland" zarzuca polskim biskupom, że piętnując "ideologię gender", wzywają do łamania artykułu 33. Konstytucji RP. Mówi on o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.
Dla autora artykułu w "Neues Deutschland" ostatni list Episkopatu na temat "ideologii gender" jest próbą zachowania patriarchalnego porządku społecznego, według którego kobieta powinna zajmować się przede wszystkim chodzeniem do kościoła, wychowaniem dzieci i domem.

- Dlatego Episkopat Polski odrzuca też Europejską Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - twierdzi w swoim artykule na łamach "Neues Deutschland" Julian Bartosz i tłumaczy niemieckiemu czytelnikowi polską debatę na temat "ideologii gender".

Cytuje w tym kontekście wypowiedź przewodniczącego Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika, dla którego "ideologia gender" przeczy Słowu Bożemu i zatruwa życie duchowe. Dziennik informuje też o politycznych reperkusjach debaty i postulatach utworzenia w Sejmie specjalnej "komisji ds. gender".

"Neues Deutschland" wspomina przy tym o sceptycznej reakcji premiera Tuska na ten pomysł. Na zakończenie artykułu niemiecka gazeta cytuje polskiego filozofa Jarosława Makowskiego, który stwierdza, że "podczas gdy Franciszek opowiada się w Rzymie za otwartym Kościołem, polski Episkopat żyje ciągle jeszcze w dniu przedwczorajszym".

Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''