Balcerowicz: W wielu dziedzinach ycia w Polsce nastpia poprawa. Ale nie w polityce

Leszek Balcerowicz przyzna w Poranku Radia TOK FM, e w Polsce nie potrzeba drastycznych reform. - To nie jest 1989 rok - zaznaczy ekonomista. Jednoczenie skrytykowa rzd za to, e nie usuwa patologii w yciu publicznym i gardzi konstytucj. - To obrazuje degradacj polskiej polityki - stwierdzi.
W Poranku Radia TOK FM Jan Wrbel rozmawia z Leszkiem Balcerowiczem o potrzebie reform. - Zwolennicy Platformy Obywatelskiej pytaj, po co robi w Polsce histeryczne reformy i wywoywa trzsienie nastrojw spoecznych, skoro nie byo u nas kryzysu? - zacz Wrbel.

"Nie trzeba adnych drastycznych krokw, to nie jest 1989 rok"

- Prosz zauway, jakiego uywaj jzyka, mwic o tym. Jzyka agresji wobec poprawy warunkw dziaania dla Polakw - podkreli Balcerowicz. - Nie trzeba tu adnych drastycznych krokw, to nie jest 1989 rok. Ale stopniowe usuwanie patologii w wydatkach publicznych nie jest drastyczne, to rzecz moralna - zaznaczy.

Byy wicepremier przypomnia, e nie jest normaln sytuacja, w ktrej pewne grupy zawodowe s zachcane do wyudzania zasikw chorobowych przez to, e wiadczenia s tak wysokie jak normalna pensja. - Usuwanie takich sytuacji to nie jest, jak powiedzia premier, cicie do koci. To usuwanie patologii tworzonych wczeniej przez samych politykw - powiedzia Balcerowicz.

"W sprawie OFE ogniskuj si trzy wielkie patologie"

- Komu kibicowa wic w politycznym sporze w Polsce? - pyta Wrbel. - Prbuj skupia si na tym, co uwaam za istotne kwestie merytoryczne. Dlatego zaangaowaem si w przeciwstawianie si zawaszczeniu rodkw emerytalnych z OFE - powiedzia Balcerowicz. - Nie dlatego, e to moja sprawa osobista, nie zaapaem si do OFE. Ale dlatego, e w tej sprawie ogniskuj si trzy wielkie patologie, ktrym trzeba si przeciwstawia - podkreli ekonomista.

Balcerowicz wyliczy patologie, o ktrych wspomnia. - Po pierwsze, traktowanie ludzi jako ciemnej masy. Po drugie, forsowanie rozwiza, ktre wbrew deklaracjom s ze. Po trzecie, kolejny przejaw pogardy dla konstytucji. A to ona jest podstaw caego gmachu prawa - zaznaczy.

"W wielu dziedzinach ycia w Polsce nastpia poprawa, w polityce nie"

Byy wicepremier wskazywa na lekcewaenie ustawy zasadniczej przez klas polityczn. - Mamy do czynienia z nihilizmem konstytucyjnym ze strony politykw. To obrazuje degradacj polskiej polityki. W wielu dziedzinach ycia w Polsce nastpia poprawa, a w polityce nie - powiedzia. - Musimy to zmieni, bo jeli ta degradacja nastpi, za polityka bdzie zaraa inne dziedziny ycia.

- Ale eby co zmieni, trzeba mie dwigni. Mona ca kul ziemsk poruszy, ale potrzeba punktu podparcia - mwi Wrbel. - Dwigni jest spoeczestwo obywatelskie. S ekolodzy, zwizki zawodowe, ktre naciskaj na politykw. A ile mamy silnych, zorganizowanych grup, ktre naciskaj na politykw, by nie naruszali konstytucji? Za mao. I to trzeba tworzy - zakoczy Balcerowicz.