Pochwalilicie si Waszymi choinkami. Wszystkie pikne, a w dodatku pomysowe [ZDJCIA]

wita Boego Narodzenia za pasem, w Waszych domach na pewno zaczynaj pojawia si choinki. Pochwalcie si nimi! Pokacie nam zdjcia Waszych witecznych drzewek. Fotografie nadesane na Alert24 i opublikowane na Instagramie ze specjalnym hashtagiem pojawi si w naszej wielkiej witecznej galerii.
Co zrobi, by wasze zdjcie znalazo si w galerii? 1. Naley wysa je za pomoc platformy Alert24>> 2. Opublikowa je na waszym Instagramie, oznaczone hashtagiem: #choinkagazetapl

Kliknij na zdjcie, by zobaczy wszystkie Wasze choinki:





Jak si z nami skontaktowa? Zobaczcie>>
Kliknij, by przeczyta artyku