?Uczymy dzieci coraz lepiej odpowiada na testy" - prof. Mankiewicz o wynikach bada polskich szk

- Politykom bardzo zaley na tym, eby ogasza publicznie kolejne sukcesy. Osoby wypowiadajce si bardzo entuzjastycznie na temat badania nie wiedz, jaka jest sytuacja w szkolnictwie na wiecie - mwi w TOK FM prof. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.
Program Midzynarodowej Oceny Umiejtnoci Uczniw PISA, ktrego wyniki ogoszono w poniedziaek, sprawdza umiejtnoci uczniw m.in. w czytaniu ze zrozumieniem czy rozwizywaniu zada matematycznych. W aktualnym rankingu Polska znalaza si na 13. miejscu, wyprzedzajc tym samym Niemcy, Francj czy Wielk Brytani. Na zwoanej specjalnie konferencji sukces polskiego szkolnictwa ogasza Donald Tusk. Premier nazwa polsk modzie "jedn z najbardziej uzdolnionych na wiecie". Stwierdzi te, e "Polski nauczyciel ma powd do satysfakcji, bo nie jest nauczycielem gorszym, tylko lepszym ni rednia europejska czy rednia wiatowa".

Politycy chc sukcesw

- Z tego badania s dwa wnioski. Po pierwsze - politykom bardzo zaley na tym, eby ogasza publicznie kolejne sukcesy, a po drugie - nie trzeba si ba matematyki, bo wprowadzilimy j na maturze i wyniki w testach PISA si poprawiy - zauwaa prof. Lech Mankiewicz. Profesor twierdzi, e publicyci wypowiadajcy si bardzo entuzjastycznie na temat badania nie wiedz, jaka jest sytuacja w szkolnictwie na wiecie. - Rozumiem, e poprawilimy swoj pozycj np. w stosunku do Niemiec, ale Niemcy maj powany problem z cyfrow demencj, ktra dotyczy ju 10-15 proc. modziey - mwi.

Cyfrowa demencja to proces, w ktrym dziecko, wskutek braku zainteresowania ze strony rodzicw, uzalenia si od internetu i yje wirtualnym wiatem. - Koczy si to tym, e po czwartej klasie, a wtedy koczy si szkoa podstawowa w Niemczech, dziecko nie umie pisa i liczy. Niski wynik Niemiec mnie nie dziwi - mwi i dodaje: - Nas jeszcze nie dosiga ta "choroba", bo nie mamy pokrycia internetem mobilnym caego kraju.

Badanie PISA niemiarodajne?

Profesor uwaa, e do wynikw badania naley podchodzi z pewnym dystansem. Gratuluje polskim nauczycielom, uczniom i minister Hall, ktra rozpocza seri przemian, ale zauwaa, e samo badanie nie jest skuteczn metod sprawdzenia umiejtnoci dzieci. - Test PISA by wprowadzony w 1997 roku. Rozpoczynaa si epoka szybkich zmian, a koczya si ta, w ktrej przez dekady aden wynalazek nie doprowadzi do rewolucji. Gdybymy dzi spytali si, czy kto wyobraa sobie test, ktry powie, jak za siedem dni bdzie wygldaa Ukraina, to chyba nikt si nie zgosi, bo wszystko zmienia si tak dynamicznie - mwi.

- Uczymy coraz lepiej odpowiada pod testy. Dziecko, eby chciao si nauczy, musi widzie perspektyw dobrych wynikw, a dodatkowo mzg lubi te wyzwania, wic nie powinnimy uczy rzeczy trywialnych. Cz dzieciakw odrzuca uczenie si czego, czego sensu nie widz - podsumowuje Mankiewicz.