"Prezes Kaczyski by na Ukrainie po raz pierwszy od siedmiu lat. Ja nie byem wczoraj w Kijowie, bo to byoby niedopuszczalne"

- Widz, e zacza si partyjna jatka w sprawie Ukrainy. Nie byem w Kijowie, bo byoby to niedopuszczalne. To tak jakby minister z Biaorusi przemawia podczas Marszu Niepodlegoci - tak minister Radosaw Sikorski komentowa w TOK FM oskarenia o bierno ze strony PiS. Wedug szefa polskiej dyplomacji najlepszym scenariuszem dla Ukrainy byoby rozpoczcie rozmw z opozycj.
"Protestujcy ruszyli w stron siedziby rzdu" RELACJA NA YWO>>

Minister Radosaw Sikorski odrzuca oskarenia stawiane przez Prawo i Sprawiedliwo o bierno polskich wadz w sprawie Ukrainy. - Prezes Jarosaw Kaczyski by chyba po raz pierwszy od siedmiu lat na Ukrainie. A premier by wielokrotnie. Jestemy krajem UE, ktry Ukrainie powica najwicej uwagi. Nie byem wczoraj w Kijowie, bo to byoby niedopuszczalne z punktu widzenia relacji midzypastwowych. To byoby mniej wicej tak, jakby np. minister z Biaorusi bra udzia w Marszu Niepodlegoci i wygasza tam przemwienia - mwi w "Poranku Radia TOK FM".

Szef polskiej dyplomacji przypomnia krytykom, e "nie byoby szczytu w Wilnie i propozycji umowy stowarzyszeniowej, gdyby nie polska inicjatywa Partnerstwa Wschodniego". - Widz, e zacza si partyjna jatka w sprawie Ukrainy - podsumowa Radosaw Sikorski.

Nie licytujmy si!

Minister spraw zagranicznych przekonuje, e bdem jest proponowanie Ukrainie dodatkowych pienidzy za zmian zdania w sprawie umowy stowarzyszeniowej z Uni Europejsk. - Prezydent Wiktor Janukowycz w Wilnie mwi o stratach ukraiskiej gospodarki. Rzuci sum bodaje 160 mld euro. Niech PiS powie, ile Polska ma dorzuci - stwierdzi go TOK FM.

Zdaniem ministra Sikorskiego, skoro Janukowycz mwi o 160 mld euro, to dzielc t kwot midzy pastwa UE, oznaczaoby to, e Polska musiaaby zapaci okoo 10 mld euro. - A to mniej wicej roczny budet Ministerstwa Zdrowia - wyliczy.

Jak mwi minister, znacznie lepszym sposobem przekonywania wadz Ukrainy do zmiany zdania jest "mwienie Ukraicom, jak dobra jest obecna oferta Unii". - Bo np. ukraiscy przedsibiorcy dostaliby dostp do unijnego rynku szybciej ni biznesmeni z UE do rynku ukraiskiego.

Reformy najwaniejsze

Radosaw Sikorski nie ma wtpliwoci, e najlepszym rozwizaniem dla naszego wschodniego ssiada byoby rozpoczcie rozmw z opozycj. - I rzdowy plan reform, ktry mgby by wsparty przez instytucje finansowe, poczony z podpisaniem umowy stowarzyszeniowej. Ale bdmy realistami: pki co, mao na to wskazuje - oceni.

Szef polskiej dyplomacji wielokrotnie powtarza, e gwarancja reform to jeden z najwaniejszych warunkw, jakie musi speni Ukraina. - Powiedzie, e Ukraina ma skorumpowan gospodark, to jak stwierdzi, e Korea Pnocna jest stalinowsk dyktatur. Uwaam, e pomoc dla Ukrainy powinna by szczodra, ale uzaleniona od wprowadzania reform i walki z korupcj.

Minister Sikorski pytany o moliwo wczeniejszych wyborw odpowiedzia: - To s wewntrzne sprawy Ukrainy, w ktre nie wolno mi publicznie ingerowa.