W Watykanie seks z 12-latkami ju nielegalny

W Watykanie nie mona ju legalnie uprawia seksu z 12-latkami. Wprowadzona restrukturyzacja kodeksu karnego obowizujcego na terenie Stolicy Apostolskiej podnosi wiek przyzwolenia na czynnoci seksualne do 18 lat. Zmiany zainicjowa papie Franciszek.
Zlikwidowany anachronizm prawny mia swoje rda kocu lat 20. XX wieku, kiedy Watykan i pastwo woskie podpisali Traktaty Lateraskie. Stolica Apostolska przyja wtedy kodeks karny obowizujcy we Woszech, ktry uznawa seks z 12-letni osob za legalny, pod warunkiem wyraenia przez ni zgody. A do lipca tego roku przepis nie zosta uaktualniony.

Zmiany w kodeksie zostay zainicjowane przez Franciszka i weszy w ycie w lipcu tego roku. Nowy kodeks przewiduje te wysze kary dla pedofilw.

Papie zarzdzi te przyjcie przez Watykan midzynarodowych norm sucych zapobieganiu midzynarodowej dziaalnoci przestpczej. - Przyjcie odpowiednich instrumentw prawnych w celu zapobiegania i przeciwdziaania dziaalnoci przestpczej, poprzez promowanie midzynarodowej wsppracy sdowej w sprawach karnych jest konieczne - tumaczy Franciszek w owiadczeniu wydanym przez Stolic Apostolsk.

"Zmiany kosmetyczne"

Zgodnie z nowymi przepisami seks z osob poniej 18. roku ycia lub posiadanie pornografii dziecicej bd zagroone kar do 12 lat wizienia.

Amerykaski Survivors Network of those Abused by Priests (zajmujcy si pomoc ofiarom molestowania seksualnego przez ksiy, znany pod skrtem SNAP) nazwa zmiany jedynie kosmetycznymi.