Zapali ci z marihuan? Masz tylko 10 proc. szans, e prokurator umorzy twoj spraw

Zmiany w ustawie narkotykowej miay spowodowa, e w przypadku nieznacznej iloci narkotykw prokurator odstpi od postpowania ju w momencie zatrzymania. Niestety, zdarza si to jedynie w 10 proc. przypadkw. - Dzisiejsze prawo jest barbarzyskie - kwituje przewodniczca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.
Przeciwko Rafaowi toczy si postpowanie za posiadanie niespena p grama marihuany. Pali z kolegami na osiedlu. - Trafilimy na 48 godzin do policyjnej izby zatrzyma. Dla tych, co nigdy nie mieli konfliktw z prawem, to byo traumatyczne przeycie - opowiada. W jego sprawie przeszukano cztery mieszkania. Akta licz ju blisko 150 stron. Gdy jego rodzice otworzyli drzwi policjantom, byli w szoku. - Myleli, e pjd do wizienia - dodaje. Od jego zatrzymania min rok, jednak doskonale pamita, jak si czu na izbie. - Jak przestpca, kryminalista - tumaczy.

Joint na awce w parku

Podobna historia spotkaa Michaa. Pali jointa ze znajomymi na awce w parku. Obok siedziao dwch mczyzn, ktrzy pili piwo. Gdy skoczyli, podeszli do nich, wycignli policyjne odznaki i kazali im pooy si na ziemi. Po przeszukaniu okazao si, e wszyscy mieli przy sobie trawk.

Skrt w paczce z papierosami

Kuba moe mwi o sporym pechu. Wraca pnym wieczorem od dziewczyny. W paczce z papierosami mia skrta. Zatrzyma go patrol policji. Taka rutynowa kontrola. - Pytali: a skd pan wraca, co robi, gdzie mieszkam. Poprosili mnie o pokazanie dokumentw i wyjcie wszystkiego z kieszeni. Wtedy lekko spanikowaem, co pewnie zauwayli. Sprawdzili wic wszystko bardzo dokadnie. No i znaleli. Zamiast do domu trafiem na komisariat - opowiada.

Wczeniej nigdy nie by karany. - Ludzie, ktrzy upijaj si na umr, mog co najwyej trafi na wytrzewiak. A ja przez tego maego skrta, ktrego nawet nie paliem, bd mia nababrane w papierach - ali si.

Wobec kadego z trjki bohaterw historii toczy si postpowanie sdowe za posiadanie marihuany.

"Dzisiejsze prawo jest barbarzyskie"

Dane Ministerstwa Sprawiedliwoci z pierwszego procza 2012 r.: na podstawie art. 62a umorzono cznie ponad ptora tysica spraw. Prokuratorzy zrobili to w blisko 1,1 tys. przypadkw, a kolejne 419 spraw umorzyy sdy, do ktrych ledczy skierowali akty oskarenia. Odstpili od cigania w przypadku 10-15 proc. spraw. eby to zrobi, musz by spenione trzy przesanki: niecelowo ukarania osoby (poniewa wina i spoeczna szkodliwo czynu nie s znaczne), nieznaczna ilo posiadanych narkotykw i to, e byy przeznaczone na uytek wasny.

Agnieszka Sieniawska, przewodniczca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, tylko w tym roku pomagaa w blisko 300 sprawach zwizanych z zatrzymaniem osb, ktre miay przy sobie mae iloci nielegalnych substancji psychoaktywnych. - Ustawa jest nieskuteczna. Liczba osb zatrzymywanych z ma iloci narkotykw jest o wiele wiksza ni tych, ktre mogyby nimi handlowa. Czas na kolejny krok, czyli ustalenie wartoci granicznych narkotykw, ktre uzupeniaaby definicj nieznacznej iloci. Dzisiejsze prawo jest barbarzyskie. Ja samadostaj okoo 10 maili tygodniowo o treci: "Zostaem zatrzymany z ma iloci marihuany". Bierzmy przykad z innych krajw, gdzie te graniczne wartoci istniej - apeluje.

Sprawy s najczciej umarzane dopiero w sdzie

Tumaczy, e art. 62a mia skrci procedur, eby bya ona tasza i efektywniejsza.- Cho artyku ten jest stosowany przez prokuratorw, to uwaam, e nadal zbyt rzadko, ide facto do umorzenia sprawy nie dochodzi na najwczeniejszym etapie, czyli ju w momencie zatrzymania. Osoba przechodzi wszystkie zwizane z ni represje i trafia do izby zatrzyma. Dodatkowowykonywane jest bardzo kosztowne badanie fizykochemicznesubstancji, by zbada,czy mamy do czynienia z substancj zakazan. Najczciej sprawa zostaje umorzona dopiero w sdzie, czyli nadal generuje olbrzymie koszty - wyjania.

I zauwaa, e dochodzi do wikszej liczby umorze warunkowych, ktre zupenie nie s zwizane z art. 62a. - Sdzia decyduje si umorzy postpowanie na okres prby, aby sprawdzi, czy osoba nie popeni w tym czasie jeszcze raz tego samego przestpstwa - tumaczy Sieniawska.

Zapano was z marihuan? Czy prokurator umorzy postpowanie w waszej sprawie? Piszcie. Czekamy na wasze historie: kosma.zatorski@agora.pl