Balcerowicz o pomysach na emerytury: Demagogiczna propaganda. Oszczdnoci z OFE zgin w zusowskiej dziurze

- Zamiast przygotowania systemu, ktry by powodowa, e OFE bd efektywne, dokonano po demagogicznej propagandzie drastycznej redukcji wpat do funduszy - mwi w ?Poranku Radia TOK FM? Leszek Balcerowicz. Byy minister finansw krytykowa pomys przeniesienia pienidzy z funduszw do ZUS na kilka lat przed przejciem na emerytur: - Suyyby zapychaniu dziury budetowej - stwierdzi.
Leszek Balcerowicz krytykowa w "Poranku Radia TOK FM" pomys, by pienidze zgromadzone w OFE byy przesuwane do ZUS na kilka lat przed wypat emerytury. - Sowo "przenoszenie" sugeruje, e oszczdnoci bd tak samo traktowane w ZUS, jakby zostay w funduszu kapitaowym. A z natury rzeczy w ZUS niczego si nie odkada. Te pienidze przestayby by oszczdnociami, a suyyby zapychaniu dziury budetowej - wskazywa byy minister finansw. Balcerowicz podkreli, e rzd, zamiast redukowa przywileje socjalne, "dokonuje skoku na atwe politycznie pienidze". - Te oszczdnoci zgin w zusowskiej dziurze - zaznaczy.

A chodzi o propozycj Ministerstwa Finansw, ktre chce wyduenia okresu proporcjonalnego przekazywania rodkw zgromadzonych w OFE do ZUS do 10 lat. "Przyczyn naszej propozycji jest ograniczenie ryzyka rynkowego, jakiemu poddane s aktywa zgromadzone w OFE. Naley rozrni aktywa i rodki przekazywane do ZUS" - tumaczy pomys wiceminister finansw Wojciech Kowalczyk.

Prowadzca audycj w TOK FM Dominika Wielowieyska zauwaya, e Balcerowicz swoimi stwierdzeniami podwaa zaufanie do ZUS, "ktry do tej pory nie zawid". Zdaniem jej gocia jednak systemu kapitaowego i pastwowego ubezpieczyciela nie naley jednak porwnywa. - Ci, ktrzy zamazuj t rnic, wprowadzaj ludzi w bd - stwierdzi.

"Demagogiczna propaganda" zamiast naprawy OFE

Wielowieyska naciskaa jednak, przypominajc, e same OFE nie dziaaj efektywnie. Inwestujc na przykad pienidze z budetu pastwa w emitowane przez nie obligacje. - Nie ma na wiecie funduszy kapitaowych, ktre nie inwestowayby w obligacje - tumaczy Balcerowicz. - To, w co OFE mog inwestowa, zaley od regulacji pastwowych. Nie mona obwinia tych, ktrzy inwestuj, za skutki ogranicze zewntrznych - mwi.

Go "Poranka Radia TOK FM" przypomina, e dwa lata temu rozpoczto debat na temat poprawy efektywnoci OFE. - Zamiast przygotowania systemu, ktry by powodowa, e OFE bd efektywne, dokonano po demagogicznej propagandzie drastycznej redukcji wpat do funduszy - podkrela Balcerowicz. - Jeli rzd chciaby by konsekwentny, to zamiast obcina skadk, powinien zwikszy inwestycje w akcje - stwierdzi byy minister finansw. Doda, e jego Fundacja Obywatelskiego Rozwoju przedstawia "kilkanacie propozycji" naprawy OFE.

Wysokie prowizje OFE? "To faza rozruchu"

Wielowieyska wskazywaa jednak, e mimo niewielkiej rentownoci OFE zbieraj bardzo wysokie prowizje. - Zaoenie pocztkowe byo takie, e to faza rozruchu i bdzie si to korygowa. Zbyt wysokie koszty to faszywy argument - stwierdzi Balcerowicz.

- Systemy takie jak ZUS maj to do siebie, e gdy sytuacja jest dobra, politycy lubi obiecywa gruszki na wierzbie - mwi go "Poranka Radia TOK FM". - Gdy si okazao, e te obietnice s nierealne, trzeba byo je zrewidowa - przyzna. Podkrela jednak, e ju od kilku lat wiadomo, e potrzebny jest nowy system. - Trzeba rozliczy politykw, dlaczego dochodzi do dyskusji i prac merytorycznych tak na apu-capu - zakoczy.