Nie "blacha" czyni policjanta. MSW szuka sposobu na ukrcenie samowoli w oznaczeniach

Policyjne symbole jak czapka, legitymacja czy odznaka, maj by lepiej chronione. Jak informuje TOK FM, Ministerstwo Spraw Wewntrznych chce ograniczy moliwo wykorzystywania oznacze, ktre mog kojarzy si z funkcjonariuszami. Dzisiaj zdarza si, e wykorzystuj je prywatni detektywi albo ochroniarze.
Funkcjonariuszom ju wielokrotnie zdarzao si zatrzymywa osoby, ktre wykorzystujc rnego rodzaju gadety, prbuj podszywa si pod policjantw. Nawet dzisiaj mundurowi zapali w Gdasku mczyzn, ktry twierdzi, e jest podoficerem policji. 19-latek, poruszajc si srebrnym volkswagenem passatem, zatrzymywa kierowcw i da od nich 500 z mandatu za popenione rzekomo wykroczenie. Nie by umundurowany, mia jedynie przewieszon na szyi smycz z napisem policja i trzyma dugopis z logo formacji.

Gadety tego typu bez problemu mona kupi na serwisach aukcyjnych. Dostaniemy tam te midzy innymi 'policyjne' koszulki, czapki, bluzy, kamizelki taktyczne, a take odznaki bardzo podobne do tych uywanych przez mundurowych.

Jak mwi insp. Mariusz Sokoowski z Komendy Gwnej Policji, posiadanie tego typu przedmiotw nie jest zabronione, ale pod warunkiem e trzyma si je w domu. Jeeli ich natomiast uywamy, moemy narazi si na odpowiedzialno karn.

Rutkowski musi wymieni blachy ochroniarzy?

Dzisiaj prawo nie rozstrzyga jednoznacznie, jak naley traktowa gadety, ktre swoim wygldem tylko przypominaj policyjne. Tymczasem mona je zobaczy chociaby u detektyww czy ochroniarzy, ktrzy chtnie upodabniaj si do mundurowych. Odznak podobnych do tych policyjnych uywaj na przykad pracownicy biura detektywistycznego Krzysztofa Rutkowskiego - zamiast napisu "policja" jest "patrol".

Nie gwiazda czyni policjanta

Midzy innymi ten problem maj rozwiza przygotowywane wanie przepisy. - Jeeli kto widzi na przykad gwiazd, ktra udzco przypomina gwiazd policyjn, to moe myle, e ma do czynienia z funkcjonariuszem, a w rzeczywistoci jest to przedstawiciel prywatnej instytucji, ktra za swoje usugi bierze pienidze - mwi TOK FM insp. Sokoowski. Jak przekonuje funkcjonariusz, tego typu symbole powinny by wic cile zastrzeone dla policji, tak eby obywatele nie byli wprowadzani w bd i wiedzieli, z kim maj do czynienia.

- Chcemy te w jeszcze wikszym stopniu ni do tej pory chroni elementy umundurowania, tak by byo jasno okrelone, w jakich sytuacjach mona ich uywa. Na przykad, e mona je wykorzystywa w dziaalnoci artystycznej, ale w adnej innej - dodaje insp. Sokoowski.

Jak ostatecznie bd wyglday przepisy, na razie nie wiadomo. Projekt jest na etapie konsultacji wewntrzresortowych, wic MSW nie zdradza jeszcze szczegw.